ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

กฟผ. – อพวช. ร่วมมือทางวิชาการ หวังสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กฟผ. จับมือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมจุดประกายสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศ วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2561) นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) เป็นผู้แทน กฟผ. ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...
Read More

ผบ. หน่วยซีล นำคณะดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

ผบ. หน่วยซีล นำคณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ พร้อมด้วยอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ นำคณะเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย นำโดย พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว...
Read More

กฟผ. – กฟภ. ร่วมลงนาม MOU โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) และ นายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่าง กฟผ. และ กฟภ.โดยมีผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมให้เกียรติในพิธีลงนาม MOU ณ ห้องประชุม 5...
Read More

รูปกิจกรรม