ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

คณะกรรมการบอร์ด กฟผ. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

คณะกรรมการ กฟผ. นำโดย นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการ กฟผ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานกลาง กฟผ. พร้อมรับฟังข้อมูลด้านการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการ กฟผ. นำโดย นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการ กฟผ. นายอภิชาติ ชินวรรโณ นายปรเมธี...
Read More

กฟผ. เปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ จัดศึกษางานประจำสำนักงาน เสริมทักษะสร้างอาชีพผู้พิการ เตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ

กฟผ. สนับสนุนโครงการฝึกอบรม – ฝึกงาน เตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการส่งต่อความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองต่อคนพิการและสังคม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล (ชหท.) ให้การต้อนรับอาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)...
Read More

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดย กฟผ. ได้จัดตั้งบูธ ENGY World นำเสนอเรื่องราวของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. และมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าให้น้อง ๆ เยาวชนได้ร่วมสนุก โดยงานมหกรรมฯ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 18 – 24 สิงหาคม...
Read More

รูปกิจกรรม