ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดย กฟผ. ได้จัดตั้งบูธ ENGY World นำเสนอเรื่องราวของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. และมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าให้น้อง ๆ เยาวชนได้ร่วมสนุก โดยงานมหกรรมฯ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 18 – 24 สิงหาคม...
Read More

น้องๆมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา นำนักท่องเที่ยวและนักกีฬาจากงานเดินวิ่งแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน

น้องๆมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา นำนักท่องเที่ยวและนักกีฬาจากงานเดินวิ่งแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 27 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ โดยงานนี้ถือว่าเป็นภารกิจแรกของน้องๆหลังจากการที่ได้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 21 และ 22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ทีมงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ได้เข้าสัมภาษณ์รายการวิทยุเพื่อชุมชน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ทีมงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ได้เข้าสัมภาษณ์รายการวิทยุเพื่อชุมชน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนในจังหวัดเที่ยวชมงานเปิดบ้าน ศูนย์ฯ งาน STEM Solar Fast Racing Thapsakae ณ สถานีวิทยุ อสมท. จ.ประจวบฯ 106.75 Mhz....
Read More

รูปกิจกรรม