ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

กฟผ. ร่วมจัดบูธนิทรรศการด้านพลังงานไฟฟ้า ภายในงาน “NST Fair 2018 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” ประจำปี 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ภายในงาน National Science & Technology Fair : NST Fair 2018 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” โดยเข้าร่วมจัดนิทรรศการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมไฟฟ้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2561 ที่จังหวัดขอนแก่น...
Read More

คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ

รูปกิจกรรม