ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

คณะรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง และคณะผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวช. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง และคณะผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวช. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

กิจกรรมถ่านน้อยตะลุยเครื่องจักรเก่า

กิจกรรมถ่านน้อยตะลุยเครื่องจักรเก่าตามล่าหาเครื่องจักรในตำนานไปกับพี่ถ่านน้อยได้แล้ววันนี้ ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

รูปกิจกรรม