ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

นักเรียนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจากโรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

        เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ขอขอบคุณคณะผู้เยี่ยมชมจากโรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์นำโดยโรงไฟฟ้าพระนครใต้พานักเรียนระดับชั้นประธมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ในชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าได้เรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับโลกแห่ง แล้วมาอีกนะคะ    

เจ้าหน้าที่ด้านการอนุรักษ์พลังงานจาก กฟน. เข้าชมชมนิทรรศการไฟฟ้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่ทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการไฟฟ้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี    

กฟผ. จับมือ INNIO JENBACHER พัฒนาโครงการ EGAT-Energy Excellence Center

    เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ Mr. Carlos Lange President & CEO บริษัท INNIO JENBACHER จากประเทศออสเตรีย ลงนามความร่วมมือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง...
Read More

“Chibi Character Workshop” การ์ตูนย่อส่วน วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

xxx เต็มแล้วค่าาาา ติดตามประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 19 สิงหาคม 2562 xxx “Chibi Character Workshop” การ์ตูนย่อส่วน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนรู้ เทคนิคการวาดโครงร่างและสัดส่วนการ์ตูน สร้างคาแรคเตอร์ของตนเอง สามารถเล่าเรื่องราวผ่านคาแรคเตอร์ได้ สำหรับเด็กและบุคคลทั่วไป...
Read More

รูปกิจกรรม