ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ (พลังคิด)

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ (พลังคิด) ศูนย์รวมการเรียนรู้ด้านพลังงานตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต แห่งแรกในภาคใต้ เรื่องราวของชุมชนท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะของชาวอำเภอจะนะ จ.สงขลา

โซน 1 : พลัง

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอภาพยนตร์
4 มิติ ก่อนออกเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเอง

โซน 2 : เส้นทางกาลเวลา

         ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของไฟฟ้า วิวัฒนาการของโลก จากยุคมืด ยุคดึกดำบรรพ์ จนมีการก่อตั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

โซน 3 : ไฟฟ้ามาจากไหน

       โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในการดูแลของ กฟผ. รวมไปถึงข้อดี ข้อจำกัด เช่น การทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ ที่เราได้พลังงานไฟฟ้ามาโดยปลอดมลพิษ แต่มีข้อจำกัดเรื่องต้นทุน และอุปกรณ์จัดเก็บไฟฟ้า และเรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะนะ ผ่าน เทคนิคการนำเสนอ Model Mapping 

โซน 4 : แหล่งพลังงานทดแทน

      พลังงานทดแทนต่าง ๆ ที่มาจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ พลังงานชีวมวล พลังงานสังเคราะห์ พลังงานจากการอนุรักษ์ และข้อมูลการรณรงค์ประหยัดพลังงาน ร่วมสนุกเล่นเกมที่จำลองให้ผู้เข้าชมเป็นวิศวกรสร้างโรงไฟฟ้า

โซน 5 : สะพานแห่งความเข้าใจ

     เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม
และ โรงไฟฟ้าจะนะกับชุมชน

โซน 6 : จุดเปลี่ยนโลกและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

         บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนในชุมชนผ่านการ์ดต่าง ๆ กว่า 60 ใบ

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ 124/5 ม.1 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

074-536-600

learningcenter_chana@egat.co.th

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00-16:00 น. หยุดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ