ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ (พลังคิด)

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ (พลังคิด) ศูนย์รวมการเรียนรู้ด้านพลังงานตั้งแต่ อดีต ปัจจุบันและในอนาคต แห่งแรกในภาคใต้ เรื่องราวของชุมชนท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะของชาวอำเภอจะนะ จ.สงขลา

โซน 1 : พลัง

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอภาพยนตร์
4 มิติ ก่อนออกเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเอง

โซน 2 : เส้นทางกาลเวลา

         ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของไฟฟ้า วิวัฒนาการของโลกจากยุคมืด ยุคดึกดำบรรพ์ จนมีการก่อตั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

โซน 3 : ไฟฟ้ามาจากไหน

         จะพูดถึงโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในการดูแลของ กฟผ. รวมไปถึงข้อดี ข้อจำกัด เช่นการทำงานของแผงโซล่าเซลล์ที่เราได้พลังงานไฟฟ้ามาโดยที่ไม่มีมลพิษ แต่จะมีข้อจำกัดเรื่องค่าไฟ และอุปกรณ์จัดเก็บไฟฟ้า และอีกส่วนหนึ่งกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าจะนะผ่าน Model Mapping ซึ่งเป็นสื่อที่นำเข้านวัตกรรมจากประเทศสิงคโปร์

โซน 4 : แหล่งพลังงานทดแทน

         พูดถึงพลังงานทดแทนต่าง ๆ ที่มาจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ พลังงานชีวมวลพลังงานสังเคราะห์ พลังงานจากการอนุรักษ์ ซึ่งตรงนี้เราก็มีข้อมูลการรณรงค์ประหยัดพลังงาน และมีการร่วมสนุกเล่นเกมวิศวะ ที่จำลองให้ผู้เข้าชมเป็นวิศวกรสร้างโรงไฟฟ้า

โซน 5 : สะพานแห่งความเข้าใจ

     นำเสนอเกี่ยวชุมชน ท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม
และ โรงไฟฟ้าจะนะกับชุมชน

โซน 6 : จุดเปลี่ยนโลกและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

         บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนในชุมชนผ่านการ์ดต่าง ๆ กว่า 60 การ์ด โดยใช้เทคโนโลยีนำเข้าจากเยอรมัน ซึ่งเป็นแห่งเดียวในทวีปเอเชีย

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

074-536-600

learningcenter_chana@egat.co.th

วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00-16:00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ