|

ข่าว

8
Aug

ลุกขึ้นมา! เปลี่ยนความเฉื่อยเป็นความสนุกกัน

   ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. และ อพวช. จับมือกันสร้างสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ เปลี่ยนแรงเฉื่อยเป็นความรู้แสนสนุกอีกครั้ง โดยน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้รับเชิญวิทยากรพิเศษจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมจัดกิจกรรม “หมุนไม่หยุดฉุดไม่อยู่” สำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 9-12 ปี สร้างสิ่งประดิษฐ์ของเล่นไม้เชิงวิทยาศาสตร์ด้วยวัสดุธรรมชาติ พร้อมกับเรียนรู้ทฤษฎีความเฉื่อย ความหมาย และประโยชน์ของความเฉื่อยในชีวิตประจำวัน

Leave a Reply