ข่าว

25
Feb

ประมวลภาพกิจกรรม “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2”

ร่วมสร้างสรรค์จินตนาการถึงโลกของพลังงานไฟฟ้าผ่านการระบายสี ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ภายใต้โครงการ “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2”

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้จัดกิจกรรมระบายสี ภายใต้ชื่อโครงการ “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2” สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการสอนศิลปะหลักสูตรสีไม้เบื้องต้น สำหรับน้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 9-12 ปี โดยมี “ครูกุ้ง” วิษุวัติ พีสะระ ครูศิลปะคนดังของ กฟผ. มาสอนศิลปะในงานดังกล่าว ซึ่งงานนี้มีน้องๆ และผู้ปกครองหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เห็นได้จากความตั้งใจเรียนของน้องๆ รอยยิ้ม และความสุขจากการระบายสีในครั้งนี้