006

ประกาศรับสมัครงาน

          การสมัครงานเเละการคัดเลือกเข้าทำงาน กฟผ. ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้สมัคร

เเละโปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ ว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับ กฟผ. ได้

 

รับสมัครงานบุคคลภายนอกปี 2557


ผู้รับผิดชอบ website 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทร 02-4365310

ผู้ดูเเล website 
แผนกสรรหา กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทร 02-4364388,02-4365311
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.