006

ประกาศรับสมัครงาน

        "การสมัครงานและการคัดเลือกเข้าทำงาน กฟผ. ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้สมัครและโปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ
ว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับ กฟผ. ได้"

        "ปัจจุบันมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้หลงเชื่อ

กฟผ. ขอแจ้งว่า การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส

หาก กฟผ. ทราบว่าเป็นผู้ใดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด กับผู้ที่แอบอ้างที่ทำให้ กฟผ. เสียหาย"           

         ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง การหลอกลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการเข้าทำงานกับ กฟผ.  09/12/2558 

 

 รับสมัครงานบุคคลภายนอกปี 2559

       -  การเตรียมตัวทำหลักฐานประกอบการจ้าง
       -  เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมมาเพื่อใช้ในการทำหลักฐานประกอบการจ้าง
       -  ข้อมูลสำคัญที่ต้องเตรียมมาเพื่อใช้ในการกรอกแบบประวัติบุคคล (รปภ.1)

 

รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษปี 2559 

       - ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล

       - ตำแหน่งพนักงานขับรถ

       - ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

       - ตำแหน่งคนชำนาญงาน

  • ผลการสอบสัมภาษณ์

       - ตำแหน่งพนักงานขับเรือ 09/09/2559  

       - ตำแหน่งคนชำนาญงาน

           - รหัส D0104 และ D0604 29/09/2559 

           - รหัส D0903 D0917 D0918 และ D1004 06/10/2559 

       - ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล

           - อัตราภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  29/09/2559 

           - อัตราภาคเหนือ 21/10/2559 new

       - ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 05/10/2559 

       - ตำแหน่งพนักงานขับรถ 06/10/2559 

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและผ่านการตรวจสุขภาพ ให้มาทำหลักฐานประกอบการจ้าง

        - ตำแหน่งพนักงานขับเรือ 05/10/2559 

        - ตำแหน่งคนชำนาญงาน รหัส D0109 D0706 D0806 และ D1206 07/10/2559  

        - ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล และคนชำนาญงาน 14/10/2559 

        - ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล และพนักงานรักษาความปลอดภัย 21/10/2559  

        - ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย และคนชำนาญงาน 27/10/2559 

        - ตำแหน่งพนักงานขับรถ 02/11/2559 

        - ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล และพนักงานขับรถ 08/11/2559 

        - ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย และคนชำนาญงาน 14/11/2559 

        - ตำแหน่งพนักงานขับรถ และพนักงานรักษาความปลอดภัย 17/11/2559 new

     

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจ้าง การบรรจุ เป็นพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ่านรายละเอียดที่นี่

 
 
 footer1