006

ประกาศรับสมัครงาน

             "การสมัครงานและการคัดเลือกเข้าทำงาน กฟผ. ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้สมัคร

และโปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ ว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับ กฟผ. ได้"

     warn   "ปัจจุบันมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้หลงเชื่อ

กฟผ. ขอแจ้งว่า การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส

หาก กฟผ. ทราบว่าเป็นผู้ใดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด กับผู้ที่แอบอ้างที่ทำให้ กฟผ. เสียหาย"           

 

warn ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง การหลอกลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการเข้าทำงานกับ กฟผ.  09/12/2558 

 

 รับสมัครงานบุคคลภายนอกปี 2559

 

รับสมัครงานบุคคลภายนอกปี 2558

 

รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษปี 2558

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

       -  ตำแหน่งพนักงานขับรถ 09/12/2558  

       -  ตำแหน่งพนักงานขับเรือ 16/12/2558 

  • ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 

       -  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล 09/12/2558  

       -  ตำแหน่งพนักงานขับรถ 29/12/2558 

       -  ตำแหน่งพนักงานขับเรือ 07/01/2559  

       -  ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 13/01/2559

       -  ตำแหน่งคนชำนาญงาน รหัส D0910 13/01/2559   

       ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล 26/01/2559  

       -  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล 28/01/2559 new

     

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและให้มาทำหลักฐานประกอบการจ้าง

       -  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานรักษาความปลอดภัย และคนชำนาญงาน 09/12/2558 

       -  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล และคนชำนาญงาน 15/12/2558 

       -  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล 07/01/2559  

       -  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล 20/01/2559

       -  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล และคนชำนาญงาน 22/01/2559  

       -  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานขับเรือ 28/01/2559  

       -  ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานขับเรือ 01/02/2559  

       -  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล 08/02/2559 new

         คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจ้าง การบรรจุ เป็นพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ่านรายละเอียดที่นี่

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ website 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทร 02-4365311

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกสรรหา กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร 02-4364388,02-4365311
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.