006

ประกาศรับสมัครงาน

             "การสมัครงานและการคัดเลือกเข้าทำงาน กฟผ. ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้สมัคร 

และโปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ ว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับ กฟผ. ได้"

     warn   "ปัจจุบันมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้หลงเชื่อ

กฟผ. ขอแจ้งว่า การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส

หาก กฟผ. ทราบว่าเป็นผู้ใดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด กับผู้ที่แอบอ้างที่ทำให้ กฟผ. เสียหาย"

             

รับสมัครงานบุคคลภายนอกปี 2558


รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษปี 2558  

       -  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล

       -  ตำแหน่งพนักงานขับรถ

       -  ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

       -  ตำแหน่งคนชำนาญงาน

       -  ตำแหน่งพนักงานขับเรือ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

       -  ตำแหน่งพนักงานขับรถ รหัส B0113 และ B0114 อัตราภาคกลาง  09/09/2558 

       -  ตำแหน่งคนชำนาญงาน รหัส D0105 และ D1906 14/09/2558 

       -  ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 16/09/2558  

       -  ตำแหน่งคนชำนาญงาน รหัส D0806, D0708 และ D0109 18/09/2558 

       -  ตำแหน่งพนักงานขับรถ รหัส B0901 อัตราภาคเหนือ 18/09/2558  

       -  ตำแหน่งคนชำนาญงาน รหัส D0904, D1004, D1104, D1102 และ D0903 23/09/2558   

       -  ตำแหน่งคนชำนาญงาน รหัส D1503, D1507, D0304, D0404, D0604 และ D1404 23/09/2558    

       -  ตำแหน่งคนชำนาญงาน รหัส D0104 25/09/2558 

       -  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล 02/10/2558 

  • ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 

       -  ตำแหน่งพนักงานขับรถ รหัส B0113 และ B0114 อัตราภาคกลาง 29/09/2558 

       -  ตำแหน่งคนชำนาญงาน รหัส D1004, D0903, D1102 และ D0105 Update 07/10/2558 new


         คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจ้าง การบรรจุ เป็นพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ่านรายละเอียดที่นี่

ผู้รับผิดชอบ website 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทร 02-4365310

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกสรรหา กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร 02-4364388,02-4365311
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.