006

ประกาศรับสมัครงาน

             "การสมัครงานและการคัดเลือกเข้าทำงาน กฟผ. ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้สมัคร 

และโปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ ว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับ กฟผ. ได้"

     warn   "ปัจจุบันมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้หลงเชื่อ

กฟผ. ขอแจ้งว่า การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส

หาก กฟผ. ทราบว่าเป็นผู้ใดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด กับผู้ที่แอบอ้างที่ทำให้ กฟผ. เสียหาย"

             

รับสมัครงานบุคคลภายนอกปี 2558


รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษปี 2558  

       -  ตำแหน่งพนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย คนชำนาญงาน และพนักงานขับเรือ 13/11/2558 new

           ( แผนที่สอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่สนามกีฬา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี )

       -  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล 04/11/2558 

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

       -  ตำแหน่งคนชำนาญงาน รหัส D1715 30/10/2558  

       -  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล 20/11/2558 new

  • ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 

       -  ตำแหน่งพนักงานขับรถ รหัส B0113 และ B0114 อัตราภาคกลาง 29/09/2558 

       -  ตำแหน่งคนชำนาญงาน รหัส D1004, D0903, D1102 และ D0105 07/10/2558 

       -  ตำแหน่งพนักงานขับรถ รหัส B0901 อัตราภาคเหนือ และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 13/10/2558 

       -  ตำแหน่งคนชำนาญงาน รหัส D0904 และ D1104 15/10/2558 

       -  ตำแหน่งคนชำนาญงาน รหัส D0806 D0304 D0404 D0604 และ D1404 20/10/2558

       -  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล 22/10/2558 

       -  ตำแหน่งคนชำนาญงาน รหัส D0708 และ D0109 22/10/2558  

       -  ตำแหน่งคนชำนาญงาน รหัส D1503  D1507  D1906 และ D0104 26/10/2558  

       -  ตำแหน่งคนชำนาญงาน รหัส D1715 30/11/2558 new

  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน

       -  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล อัตราหน่วยงาน กฟผ.แม่เมาะ 15/10/2558 

       -  ตำแหน่งคนชำนาญงาน รหัส D0105 22/10/2558  

       -  ตำแหน่งพนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย และคนชำนาญงาน 02/11/2558  

       -  ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และคนชำนาญงาน 11/11/2558  

       -  ตำแหน่งพนักงานขับรถ และคนชำนาญงาน 20/11/2558  

       -  ตำแหน่งพนักงานขับรถ อัตราหน่วยงาน กฟผ. แม่เมาะ 25/11/2558 new 

         คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจ้าง การบรรจุ เป็นพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ่านรายละเอียดที่นี่

ผู้รับผิดชอบ website 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทร 02-4365310

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกสรรหา กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร 02-4364388,02-4365311
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.