006

ประกาศรับสมัครงาน

        "ปัจจุบันมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้หลงเชื่อ

กฟผ. ขอแจ้งว่า การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส

หาก กฟผ. ทราบว่าเป็นผู้ใดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด กับผู้ที่แอบอ้างที่ทำให้ กฟผ. เสียหาย"     

    

รับสมัครงานบุคคลภายนอก ปี 2561

 

รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ปี 2560 

   •  ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ  26/12/2560 

 

รับสมัครงานบุคคลภายนอก อัตราท้องถิ่น ปี 2560

   •  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ อัตราท้องถิ่น กฟผ. แม่เมาะ (ตำแหน่งวิทยากร นิติกร ช่าง และพนักงานวิชาชีพ) 17/10/2560  

 

รับสมัครงานบุคคลภายนอก อัตราคนพิการ ปี 2560

     • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ อัตราคนพิการ 03/08/2560  

     • การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและผ่านการตรวจสุขภาพ ให้มาทำหลักฐานการจ้าง อัตราคนพิการ 18/08/2560 

 

รับสมัครงานบุคคลภายนอก อัตราทั่วไปและอัตราภูมิภาค ปี 2560

     • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์การรับสมัครงาน กฟผ. ปี 2560 อัตราทั่วไปและอัตราภูมิภาค 04/01/2561

     • การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและผ่านการตรวจสุขภาพ ให้มาทำหลักฐานประกอบการจ้าง ปี 2560 10/01/2561 new  

     

 คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจ้าง การบรรจุ เป็นพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ่านรายละเอียดที่นี่

 
 
 
banner001