006

ประกาศรับสมัครงาน

          "การสมัครงานเเละการคัดเลือกเข้าทำงาน กฟผ. ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้สมัคร

เเละโปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ ว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงานกับ กฟผ. ได้"

 

รับสมัครงานบุคคลภายนอกปี 2558


รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษปี 2558

       -  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล

       -  ตำแหน่งพนักงานขับรถ

       -  ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

       -  ตำแหน่งคนชำนาญงาน

              >>>  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัคร รหัส D0806   D0708   D0109   D1503   และ D1507  new

              >>>  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัคร รหัส D1906  new  

       

 

         ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย บุคคล เรื่อง ผู้ที่ได้รับการจ้าง การบรรจุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม        อ่านรายละเอียดที่นี่

ผู้รับผิดชอบ website 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทร 02-4365310

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แผนกสรรหา กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร 02-4364388,02-4365311
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.