Loading...

โปรดรอสักครู่ในขณะที่การร้องขอของคุณกำลังถูกประมวลผล
กรุณาอย่าปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 
กฟผ. ล้างแอร์ให้ประขาชน ฟรี
รวมทั่วประเทศ
10,000
สิทธิ์
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบ 10,000 สิทธิ์แล้ว
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ

ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชน

18 เม.ย. เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนกว่าจะครบ 10,000 สิทธิ์
ขอสงวนสิทธิ์พนักงาน กฟผ. ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 24,000 BTU
จำกัด 1 คน / 1 สิทธิ์ / 1 ครัวเรือน
ต้อง Upload บิลค่าไฟ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์
ที่อยู่ในการรับบริการกับที่อยู่ในบิลค่าไฟ จะต้องเป็นที่อยู่เดียวกัน
* หมายเหตุ
  • กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าดำเนินการล้างแอร์ ให้กับผู้ที่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า และที่อยู่ ไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับความจริง
  • กฟผ. สนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายในการล้างเครื่องปรับอากาศเท่านั้น ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ค่าน้ำยาแอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม ในกรณีที่เครื่องปรับอากาศมีปัญหา