อัตราค่าไฟฟ้า Ft ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 - พฤษภาคม 2551

 

สาเหตุการปรับค่า Ft
ประมาณการค่า Ft สำหรับใช้เรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2551 - พฤษภาคม 2551
รายละเอียดประมาณการค่า Ft