กฟผ. เผยโครงการล้างแอร์ช่วยชาติช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ากว่า 2 ล้านหน่วย

29 August 2022

         กฟผ. ขอบคุณคนไทยที่ร่วมลดใช้พลังงานผ่านโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วกว่า 2 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดลงกว่า 17 ล้านบาท สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 ภายใน 30 ก.ย. นี้

         ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงผลของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากโครงการล้างแอร์ช่วยชาติของ กฟผ. ที่ร่วมกับกระทรวงพลังงาน สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย และผู้ค้าปลีก (Modern Trade) ในห้างสรรพสินค้าดำเนินการล้างแอร์ไปแล้วกว่า 15,000 เครื่อง สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 2.26 ล้านหน่วย หรือเปรียบเทียบเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดลง 17.93 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 1,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งการล้างแอร์ทุก 6 เดือน จะทำให้แอร์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ทันทีประมาณ 10%

         ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 เพื่อรับส่วนลดค่าล้างแอร์ 300 บาท จนกว่าจะครบ 20,000 สิทธิ์ โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โฮมโปร เพาเวอร์บาย เดอะมอลล์ ดิเอ็มโพเรียม สยามพารากอน และบลูพอร์ต ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 เพียงนำบัตรประชาชนและใบเสร็จค่าไฟ 1 เดือนของปี 2565 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับสิทธิ์ จำกัดครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ต่อการล้างแอร์ 1 เครื่อง โดยต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์จากโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 1 และต้องเป็นแอร์แบบติดผนังขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062 273 9396 หรือ 062 273 9335

Skip to content