ประกาศรับสมัครงาน

Updated : 24 พฤษภาคม 2565

  • ขณะนี้ กฟผ. ยังไม่มีการเปิดรับสมัครพนักงาน

Updated : เมษายน 2565

การรับนักศึกษาฝึกงาน กฟผ. 

กฟผ. จะพิจารณารับผู้เข้าฝึกงานตามความต้องการของหน่วยงาน และความเหมาะสมของคุณวุฒิและสาขาวิชา

ที่สอดคล้องกับภารกิจในด้านต่าง ๆ ของ กฟผ.

  • ตรวจสอบคุณวุฒิสาขาและรายละเอียดการรับนักศึกษาฝึกงาน กฟผ. ประจำปี 2565 รอบ 3/2565 คลิกที่นี่ (ขณะนี้หมดเขตรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2565 แล้ว)

Updated : เมษายน 2565

“ปัจจุบันมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้หลงเชื่อ
กฟผ. ขอแจ้งว่า การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส
หาก กฟผ. ทราบว่าเป็นผู้ใดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด กับผู้ที่แอบอ้างที่ทำให้ กฟผ. เสียหาย

Skip to content