ประกาศรับสมัครงาน

การรับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง


Updated : ตุลาคม 2564

การรับนักศึกษาฝึกงาน กฟผ. 

กฟผ. จะพิจารณารับผู้เข้าฝึกงานตามความต้องการของหน่วยงาน และความเหมาะสมของคุณวุฒิและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับภารกิจในด้านต่าง ๆ ของ กฟผ.

** สำหรับกำหนดการรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2565
กฟผ. อยู่ระหว่างจัดทำแผนความต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน และจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานบุคคลของ กฟผ. 

Updated : ตุลาคม 2564

“ปัจจุบันมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้หลงเชื่อ
กฟผ. ขอแจ้งว่า การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส
หาก กฟผ. ทราบว่าเป็นผู้ใดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด กับผู้ที่แอบอ้างที่ทำให้ กฟผ. เสียหาย

Skip to content