ผู้บริหารเทคโนโลยีดิจิทัล

** อยู่ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสูง **

Skip to content