ข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน

2564/2021
เลขที่สัญญาโครงการวันที่ลงนามวงเงินงบประมาณ
ขออนุมัติงบประมาณงานจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ. ในหนังสือรายงานประจำปี 2564 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย22/11/202130,000.00
5120026676วางสื่อโฆษณาเฉลิมพระเกียรติ ปี 2564 ผ่านสื่อโทรทัศน์31/03/20214,000,000.00
4120067425เผยแพร่สื่อโฆษณาสื่อสารการช่วยเหลือโควิด-19 ของ กฟผ. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TOP NEWS16/08/2021500,000.00
4120067877จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ทางสำนักข่าวออนไลน์เท็น นิวส์21/09/202164,200.00
ขออนุมัติงบประมาณเพื่อจ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ คม ชัด ลึก12/10/202132,100.00
4120066575เผยแพร่สื่อโฆษณาสื่อสารการช่วยเหลือโควิด-19 ของ กฟผ. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง 3HD)14/06/2021500,000.00
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับสื่อมวลชน02/10/202112,000.00
ขออนุมัติงบประมาณสำหรับสื่อมวลชนจัดกระเช้าแสดงความยินดี08/10/20213,000.00
เผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ กฟผ. ในงาน “ทีวีสีขาว” ครั้งที่ 223/09/202150,000.00
5120026986สื่อสารภารกิจและงาน CSR กฟผ. ผ่านสื่อโทรทัศน์21/07/20215,000,000.00
4120066608เผยแพร่สื่อโฆษณาสื่อสารการช่วยเหลือโควิด-19 ของ กฟผ. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD15/06/2021500,000.00
4120066618เผยแพร่สื่อโฆษณาสื่อสารการช่วยเหลือโควิด-19 ของ กฟผ. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 3215/06/2021498,620.00
4120066611เผยแพร่สื่อโฆษณาสื่อสารการช่วยเหลือโควิด-19 ของ กฟผ. ทางสถานีโทรทัศน์ Workpoint15/06/2021500,000.00
4120066545เผยแพร่สื่อโฆษณาสื่อสารการช่วยเหลือโควิด-19 ของ กฟผ. ทางสถานีโทรทัศน์ ONE 3111/06/2021500,000.00
4120066614เผยแพร่สื่อโฆษณาสื่อสารการช่วยเหลือโควิด-19 ของ กฟผ. ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี15/06/2021495,410.00
4120066544เผยแพร่สื่อโฆษณาสื่อสารการช่วยเหลือโควิด-19 ของ กฟผ. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD11/06/2021500,000.00
4120066613เผยแพร่สื่อโฆษณาสื่อสารการช่วยเหลือโควิด-19 ของ กฟผ. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO 2915/06/2021500,000.00
4120066543เผยแพร่สื่อโฆษณาสื่อสารการช่วยเหลือโควิด-19 ของ กฟผ. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD11/06/2021500,000.00
5120026800สื่อสารภาพลักษณ์องค์การ ผ่านสื่อวิทยุ14/05/20219,000,000.00
5120026747สื่อสารภาพลักษณ์ กฟผ. ด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านสื่อต่างๆ09/04/202130,000,000.00
5120026715ดำเนินการสื่อสารภารกิจ กฟผ. ผ่านป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard)31/03/20212,000,000.00
5120026780จ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม กฟผ. (Artwork สำเร็จ) ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำปี 256430/04/20213,940,000.00
4120063425จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ทางเว็บไซต์ไทยโพสต์27/01/2021500,000.00
4120063540จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร กฟผ. ทางเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจและฐานเศรษฐกิจ04/02/2021400,000.00
4120063524จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์สยามรัฐ03/02/2021374,500.00
4120063569จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร กฟผ. ทางเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ08/02/2021150,000.00
4120063528จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ข่าวสด03/02/2021500,000.00
4120063459จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ทางเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์01/02/2021409,275.00
4120063334จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ประจำปี 2564 ทางสถานีวิทยุ FM 89.5 MHz รายการซันเดย์ทอล์ก และสถานีวิทยุ AM 1107 รายการอาทิตย์สาระพัน21/01/2021385,000.00
4120063291จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ประจำปี 2564 ทางสถานีวิทยุ FM 106.5 MHz ช่วง Green update18/01/2021500,000.00
4120063277จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ประจำปี 2564 ทางสถานีวิทยุ FM 106.0 MHz รายการ Biztalk15/01/2021364,870.00
4120063290จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ประจำปี 2564 ทางสถานีวิทยุ จส.10018/01/2021492,000.00
5120026770จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร กฟผ. ทางสถานีโทรทัศน์ ปี 2564 สถานีโทรทัศน์ที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ หรือเป็นสถานีสาธารณะเพื่อประชาชน27/05/20212,500,000.00
5120026769จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร กฟผ. ทางสถานีโทรทัศน์ ปี 2564 สถานีโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยม (Rating) ติดอันดับ 1 – 1027/04/202113,500,000.00
4120064185จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารของ กฟผ. ผ่านทางรายการพลังงานวันนี้ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี17/03/2021499,476.00
4120062933จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ประจำปี 2564 ทางสถานีวิทยุ สวพ.9123/12/2020487,920.00
ขออนุมัติงบประมาณเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ. ในหนังสือประจำปี 2564 ของสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย)17/08/202130,000.00
ขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม “Healthcare2021 : วัคซีนประเทศไทย”13/08/2021100,000.00
4120063521จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์03/02/2021500,000.00
5120026779จ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม กฟผ. (Artwork สำเร็จ) ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำปี 256430/04/20213,960,000.00
4120063273จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ประจำปี 2564 ทางสถานีวิทยุ FM 90.5 MHz รายการจับข่าวมาคุย15/01/2021494,340.00
4120062931จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ประจำปี 2564 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz (สวท.)23/12/2020470,800.00
4120064382จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ในรูปแบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร กฟผ. หรือบุคคลอื่น ๆ ตามที่ กฟผ. กำหนด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 รายการเอนเนอร์ยี่ 5 (Energy 5)30/03/2021481,500.00
4120063532จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ทางเว็บไซต์เนชั่นทีวี04/02/2021400,000.00
4120063461จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ทางเว็บไซต์คมชัดลึก01/02/2021300,000.00
4120063531จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์แนวหน้า04/2/2021350,000.00
4120063527จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์บ้านเมือง03/02/2021214,000.00
4120063426จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ทางหนังสือพิมพ์มติชนและเว็บไซต์มติชน27/01/2021498,530.00
4120064232จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารของ กฟผ. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Top News TV19/03/2021480,000.00
4120062892จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ประจำปี 2564 ทางสถานีวิทยุ FM 105 MHz รายการ Energy Time22/12/2020385,200.00
4120063246จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ประจำปี 2564 ทางสถานีวิทยุ FM 97.0 MHz รายการจับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน13/01/2021499,690.00
4120063289จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ประจำปี 2564 ทางสถานีวิทยุ FM 101 MHz Radio Report One (คลื่นข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น)18/01/2021487,920.00
2563/2020
เลขที่สัญญาโครงการวันที่ลงนามวงเงินงบประมาณ
ขออนุมัติงบประมาณสำหรับนำสื่อมวลชนทำข่าวกิจกรรมเที่ยวอุ่นใจไปกับน้อง ENGY เขื่อนวชิราลงกรณ23/11/202050,000.00
ขออนุมัติงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรม Informal Meeting ระหว่างผู้บริหาร กฟผ. กับสื่อมวลชน13/11/202030,000.00
4120061108เผยแพร่สารคดีสั้น กฟผ. ผ่านสถานีวิทยุ FM 99 MHz10/09/2020500,000.00
4120061105เผยแพร่สารคดีสั้น กฟผ. ผ่านสถานีวิทยุ จส.10010/09/2020460,100.00
4120058797จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีด้านพลังงาน ผ่านสื่อออนไลน์20/03/2020350,000.00
4120060943การผลิต และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม Happy Night Moonshine Run Loifaa 2020 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์28/08/202068,618.00
4120061111จ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจ กฟผ. โครงการโรงไฟฟ้าท่องเที่ยว ในประเด็นโรงไฟฟ้าท่องเที่ยว และ สินค้าของดีประจำชุมชนรอบ กฟผ. ผ่านสกู๊ปรายการโทรทัศน์ ซุปตาร์พาตะลุย10/09/2020499,690.00
4120061633จ้างผลิต ออกแบบและติดตั้งบูธนิทรรศการภายในงาน Thailand Lab International 2020 ระยะเวลาดำเนินการ 28-30 ตุลาคม 256308/10/2020478,130.00
4160056988จ้างผลิตและโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์01/01/2020180,000.00
4160056983จ้างผลิตและโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์01/01/2020180,000.00
ลงโฆษณาประกาศกำหนดเขตสำรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ลำพูน3 – สบเมย ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น25/08/202015,000.00
ขออนุมัติงบประมาณสำหรับจัดแถลงข่าวสื่อมวลชน พิธี MOU เตรียมความพร้อมรองรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับขายส่ง ครั้งที่ 229/09/202018,000.00
ขออนุมัติงบประมาณสำหรับสื่อมวลชน เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง23/09/20205,000.00
ขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ22/10/202050,000.00
ขออนุมัติงบประมาณสำหรับนำสื่อมวลชนทำข่าวกิจกรรมเที่ยวอุ่นใจไปกับน้อง ENGY โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา17/10/202060,000.00
4120059850รายการ “หนทางพารวย” (ช่อง 7HD)15/06/2020480,000.00
4120060673เผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ กฟผ. ผ่านนิตยสารตำรวจชุมชนสัมพันธ์13/08/202030,000.00
4120061314เผยแพร่สารคดีสั้น กฟผ. ผ่านสถานีวิทยุ FM 101 MHz รายการ 101 องศาข่าว23/09/202060,000.00
Skip to content