ข้อมูลติดต่อ กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย
อำเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130

ศูนย์บริการข้อมูลสายด่วน 1416
E-mailEGATCALLCENTER@egat.co.th
โทรศัพท์0 2436 1416
โทรสาร0 2433 5523
CERTEGAT CERT
E-mailEGATCERT@egat.co.th
โทรศัพท์0 2436 4543
Skip to content