ติดต่อ กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. สายด่วน 1416

  ประกาศ กฟผ.ที่ 9/2566 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

Skip to content