ภารกิจหลักของ กฟผ.

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ.

นวัตกรรมและความยั่งยืน

EGAT EV

EGAT EV

ผลิตภัณฑ์และบริการด้าน EV เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

มาตรฐานการประหยัดพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่งเสริมให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

EGAT Academy

EGAT Academy

บริการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า
โดยผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ.

เอกสารประชาสัมพันธ์

รายงานประจำปี กฟผ.
ปี 2563

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปี 2563
รายงานสิ่งแวดล้อม
ปี 2563
EGAT Magazine
ปี 2564 Vol.4
รายงานประจำปี กฟผ. 2563

พลังแห่งไฟฟ้า


เพื่อความยั่งยืน ด้วยพลังงานสะอาด

# กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 53
# EGAT for ALL
# กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

ประกาศผลรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2564

บริษัทในเครือ

Ratch Group
EGCO Group
EGAT International
DCAP
EGAT Diamond

Skip to content