royal banner
แบบวัดการรับรู้ การดำเนินงานของ กฟผ
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบวัดการรับรู้
การดำเนินงานของ กฟผ. ประจำปี 2567
banner no gift engy20231025
Save Energy For All
previous arrow
next arrow

ฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่ 5 ดาว มาช่วยให้คุณเซฟ

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แบบใหม่ 5 ดาว ประหยัดไฟ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 🌳

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แบบใหม่ เปลี่ยนจากแบบเดิมตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป กฟผ. ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยทั้งประเทศเซฟไปด้วยกัน

#ฉลากเบอร์5แบบใหม่
#ฉลากเบอร์5แบบใหม่5ดาว 
#ประหยัดไฟ
#ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
#ฤดูเซฟ

เซฟพลังงานขั้นสุด ด้วยสูตรลับ 5 ป.

เริ่มง่ายๆ ทำได้ทันที แค่ “ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน ปลูก”
1. ปิดไฟที่ไม่ใช้ 💡
2. ปรับแอร์ที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส ❄️
3. ปลดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้ 🔌
4. เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟแบบ LED 🖐
5. ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นร่มเงาและช่วยลดอุณหภูมิให้กับตัวบ้าน 🌳

#EGAT
#กฟผ 
#ความมั่นคงทางพลังงาน
#EGATforAll
#นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า 
#พลังงานสะอาด
#กฟผสนับสนุนทุกก้าวสีเขียว
#EGATSupportsEveryGreenStep

ภารกิจหลักของ กฟผ.

sample-DSC_6298-1024x683
DSC_2832
DSC_2870
IMG_0484
Calibration_14
previous arrow
next arrow

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า

อัตราค่าไฟฟ้า
ศูนย์บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ

ศูนย์บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ

ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำ กฟผ.
EGAT Learning Center

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.

ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่จะพาทุกคนไปจุดประกายแสงแห่งความคิดสร้างสรรค์
เรียนรู้อย่างสนุกสนานไปกับการผจญภัย
ในโลกพลังงานไฟฟ้า

EGAT EV

EGAT EV

ผลิตภัณฑ์และบริการด้าน EV เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

มาตรฐานการประหยัดพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่งเสริมให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

EGAT Academy

EGAT Academy

บริการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า
โดยผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ.

เอกสารประชาสัมพันธ์

รายงานประจำปี กฟผ.
ปี 2566

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.
ปี 2565
รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ.
ปี 2565
รายงานโครงการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้
ปี 2565 มีนาคม
รายงานประจำปี กฟผ. 2565

บริษัทในกลุ่ม กฟผ.

EGCO Group

EGCO Group

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

Ratch Group

RATCH Group

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

DCAP

DCAP

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

EGAT International

EGATi

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

EGAT Diamond

EGAT Diamond Service

บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด

Ratch Group

InnoSpace

บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

DCAP

INNOPOWER

บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด

Skip to content