ภารกิจหลักของ กฟผ.

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ.

นวัตกรรมและความยั่งยืน

EGAT EV

EGAT EV

ผลิตภัณฑ์และบริการด้าน EV เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

มาตรฐานการประหยัดพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่งเสริมให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

EGAT Academy

EGAT Academy

บริการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า
โดยผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ.

เอกสารประชาสัมพันธ์

รายงานประจำปี กฟผ.
ปี 2564

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.
ปี 2564
รายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ.
ปี 2564
EGAT Magazine
ปี 2564 Vol.4
รายงานโครงการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้
ปี 2565 มีนาคม
รายงานประจำปี กฟผ. 2564

กฟผ. คอนโทรลอยู่หมัด พร้อมจัดการ CO2

เพราะเป้าหมายของเรา คือ การทำให้เมืองไทย
เป็นสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน กฟผ.
จึงกำหนดนโยบาย Triple S เพื่อควบคุมให้อยู่หมัด
จัดระเบียบ CO2 ให้หมดไปจากชีวิตคนไทย

#EGAT
#EGATCarbonNeutrality 
#CarbonMan 
#TripleS 
#กฟผ 
#กฟผคอนโทรลอยู่หมัดพร้อมจัดการCO2

บริษัทในกลุ่ม กฟผ.

Ratch Group

RATCH Group

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

EGCO Group

EGCO Group

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

EGAT International

EGATi

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

DCAP

DCAP

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

EGAT Diamond

EGAT Diamond Service

บริษัท อีแกทไดมอนส์ เซอร์วิส จำกัด

Skip to content