เที่ยวทั่วไทย ไปกับ กฟผ.

เขื่อนและโรงไฟฟ้า กฟผ. ที่ได้รับมาตรฐาน SHA

ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนภูมิพล
(จ. ตาก)
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนสิริกิติ์
(จ. อุตรดิตถ์)
previous arrow
next arrow
ภาคกลาง
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนวชิราลงกรณ
(จ. กาญจนบุรี)
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนศรีนครินทร์
(จ. กาญจนบุรี)
previous arrow
next arrow
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนอุบลรัตน์
(จ. ขอนแก่น)
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนสิรินธร
(จ. อุบลราชธานี)
เขื่อนจุฬาภรณ์
เขื่อนจุฬาภรณ์
(จ. ชัยภูมิ)
โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
(จ. นครราชสีมา)
previous arrow
next arrow
ภาคใต้
เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนรัชชประภา
(จ. สุราษฎร์ธานี)
เขื่อนบางลาง
เขื่อนบางลาง
(จ. ยะลา)
previous arrow
next arrow

วิดีโอและเอกสารประชาสัมพันธ์

“Hello Social” พาเที่ยวกังหันลม ลำตะคอง
Adam’s Story ตอน Hydro-Floating Solar Hybrid
EGAT Travel Guide
EGAT Travel Guide
หยุดเช็คอิน ฟินที่เขื่อน+โรงไฟฟ้า กฟผ.
หยุดเช็คอิน ฟินที่เขื่อน + โรงไฟฟ้า กฟผ.
เพลินเรียนรู้ คู่มือท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 8 แห่งทั่วประเทศ
เพลินเรียนรู้ คู่มือท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 8 แห่งทั่วประเทศ
ม่วนซื่น ลำตะคอง
ม่วนซื่น ลำตะคอง

ติดต่อ

Home
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์
เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนบางลาง
Skip to content