เที่ยวทั่วไทย ไปกับ กฟผ.

เขื่อนและโรงไฟฟ้า กฟผ. ที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus

ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนภูมิพล
(จ. ตาก)
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนสิริกิติ์
(จ. อุตรดิตถ์)
previous arrow
next arrow
ภาคกลาง
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนวชิราลงกรณ
(จ. กาญจนบุรี)
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนศรีนครินทร์
(จ. กาญจนบุรี)
previous arrow
next arrow
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนอุบลรัตน์
(จ. ขอนแก่น)
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนสิรินธร
(จ. อุบลราชธานี)
เขื่อนจุฬาภรณ์
เขื่อนจุฬาภรณ์
(จ. ชัยภูมิ)
โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
(จ. นครราชสีมา)
previous arrow
next arrow
ภาคใต้
เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนรัชชประภา
(จ. สุราษฎร์ธานี)
เขื่อนบางลาง
เขื่อนบางลาง
(จ. ยะลา)
previous arrow
next arrow

Home
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์
เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนบางลาง

ของดีรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า

วิดีโอและเอกสารประชาสัมพันธ์

บ้านครินทร์…ต้นแบบนวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงานแห่งอนาคต
7 จุดเช็คอินสุดฟิน เที่ยวกินอุบลราชธานี
EGAT Travel Guide
EGAT Travel Guide
หยุดเช็คอิน ฟินที่เขื่อน+โรงไฟฟ้า กฟผ.
หยุดเช็คอิน ฟินที่เขื่อน + โรงไฟฟ้า กฟผ.
เพลินเรียนรู้ คู่มือท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 8 แห่งทั่วประเทศ
เพลินเรียนรู้ คู่มือท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 8 แห่งทั่วประเทศ
ม่วนซื่น ลำตะคอง
ม่วนซื่น ลำตะคอง

เบอร์ติดต่อบ้านพัก

บ้านพัก เบอร์ติดต่อ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ0 5425 4994
เขื่อนภูมิพล0 5588 1237
0 5588 1211-5 ต่อ 4002,4003
เขื่อนสิริกิติ์0 5546 1134
เขื่อนวชิราลงกรณ0 3459 8030
เขื่อนศรีนครินทร์0 3457 4206
08 1750 0541
เขื่อนอุบลรัตน์0 4344 6231
เขื่อนสิรินธร0 4536 6085
เขื่อนจุฬาภรณ์0 4322 0229 ต่อ 4000-1
08 5419 4464
08 7951 8308
เขื่อนรัชชประภา0 7731 0780
เขื่อนบางลาง0 7328 1129

Skip to content