ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ.
Call Center 1416

ระบบบริการข้อมูล กฟผ. 1416

Welcome to EGAT Call center 1416 ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

TelHotline : 1416
E-mailEGATCALLCENTER@egat.co.th

ข้อมูลที่ให้บริการ

1416-info-service-details

สอบถามหรือแนะนำการให้บริการ โทร.1416

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 โครงการพัฒนาพื้นที่ สำนักงานกลาง กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กฟผ. ในด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า และระบบส่งไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ความเป็นมา

กฟผ. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้นเมื่อปี 2543 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นคว้าตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส โดยเริ่มเปิดทำการครั้งแรก ปี 2543

การดำเนินงาน

  • จัดตั้งระบบ Call Center “ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 1416” ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟผ. สำนักงานกลาง กฟผ. เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
Skip to content