ไปรษณีย์ไทย – กฟผ. จับมือทดสอบ ‘EGAT E-Bike’ ยกระดับขนส่งพัสดุสู่การขนส่งสีเขียวแห่งอนาคต

29 August 2022

         กฟผ. ร่วมกับไปรษณีย์ไทย เผยผลสำเร็จการทดสอบใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EGAT E-Bike ภายใต้แบรนด์ ENGY ขนส่งพัสดุ-สินค้าของไปรษณีย์ไทย ขับขี่ง่าย คล่องตัวสูง เหมาะกับการใช้งานในเมือง ตั้งเป้าเตรียมขยายผลสู่สาขาต่าง ๆ ของไปรษณีย์ไทย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภาคขนส่งของประเทศ เดินหน้าสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

         นายประทีป ศรีมงคล ผู้ช่วยหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์สาขาหลักสี่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยภายหลังการส่งมอบรายงานผลสรุปการทดสอบและความพึงพอใจจากการทดสอบขับขี่ใช้งานขนส่งสินค้าและพัสดุแก่ลูกค้าโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EGAT E-Bike ภายใต้แบรนด์ ENGY จำนวน 2 คัน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในพื้นที่บริเวณหลักสี่ กรุงเทพฯ ว่า บุรุษไปรษณีย์ที่ได้นำ EGAT E-Bike ไปใช้งาน มีความพึงพอใจถึงร้อยละ 80 – 90 โดยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีสมรรถนะด้านอัตราเร่งและความเร็ว ความคล่องตัวในการขับขี่ รวมทั้งระยะทางต่อการชาร์จหรือสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดี ได้รับความเชื่อถือจากผู้ขับขี่ และในอนาคตหากมีความร่วมมือเกิดขึ้นจะช่วยสร้างประโยชน์หลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เพราะยานยนต์ไฟฟ้าไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศ และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงของหน่วยงาน ถือเป็นการร่วมกันเดินหน้าสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ของประเทศอีกด้วย

         ด้าน นายสมศักย์ ปรางทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ได้พัฒนาแนวทางส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จักรยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EGAT E-Bike ภายใต้แบรนด์ ENGY ซึ่งออกแบบให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพสูง ขับขี่ได้ง่าย คล่องตัว ออกแบบความเร็วสูงสุดให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในเขตเมืองไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จึงมีความปลอดภัยสูง แบตเตอรี่ได้รับการออกแบบให้คำนึงถึงระยะทางที่เหมาะสมต่อการใช้งานกับกลุ่มผู้ขับขี่รับจ้างสาธารณะและรับส่งพัสดุ สามารถขับขี่ในระยะทางมากกว่า 95 กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียว นอกจากสามารถชาร์จไฟได้ที่บ้านแล้ว ยังรองรับการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการรอชาร์จไฟ โดยใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที ต่อการสับเปลี่ยน 1 ครั้ง อีกทั้งการใช้ไฟฟ้าแทนน้ำมันคิดเป็นต้นทุนค่าพลังงานเฉลี่ยเพียง 13 สตางค์ต่อกิโลเมตร

         สำหรับ การส่งเสริมการใช้ EGAT E-Bike ในกิจการรับส่งพัสดุสินค้าของไปรษณีย์ไทยจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มลพิษและลดฝุ่น PM2.5 ในภาคการขนส่งของประเทศได้ โดยตั้งเป้าขยายผลสู่หน่วยงานสาขาต่าง ๆ ของไปรษณีย์ไทย สร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศและเดินหน้าสู่พลังงานสีเขียวอย่างยั่งยืน

Skip to content