กฟผ. ร่วมหารือการไฟฟ้าฝรั่งเศสศึกษาเทคโนโลยี SMR เพิ่มทางเลือกผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

กฟผ. ร่วมหารือการไฟฟ้าฝรั่งเศสศึกษาเทคโนโลยี SMR เพิ่มทางเลือกผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าพบผู้บริหารการไฟฟ้าฝรั่งเศส (EDF) ในเวที Thailand -France Business Forum ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทยและฝรั่งเศส โดยหารือแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก (Small Modular Reactor: SMR) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ การออกแบบและความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบโมดูลขนาดเล็ก การจัดการเชื้อเพลิงที่ใช้แล้ว การพัฒนาขีดความสามารถ รวมถึงการสื่อสารสาธารณะ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศในอนาคต โดยที่ผ่านมา กฟผ. ได้เตรียมการศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี SMR การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจมาอย่างต่อเนื่อง          ทั้งนี้ EDF เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลด้านการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยเฉพาะการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน ซึ่งปัจจุบัน EDF มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งในฝรั่งเศสและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น […]

Sukarnya

19 May 2024

ครบรอบ 60 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล กระทรวงพลังงาน – จ.ตาก – กฟผ. จัดงานยิ่งใหญ่

ครบรอบ 60 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล กระทรวงพลังงาน – จ.ตาก – กฟผ. จัดงานยิ่งใหญ่          กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ จังหวัดตาก และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานครบรอบ 60 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2567 โดยมีพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน กฟผ. และประชาชนเข้าร่วมงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช […]

Sukarnya

18 May 2024

กฟผ. มุ่งสร้างชุมชนยั่งยืน ดึงชุมชนและพันธมิตรพัฒนาแม่เมาะสู่นิคมชุมชนเกษตร เตรียมพร้อมสู่ธุรกิจเพื่อสังคม มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว

กฟผ. มุ่งสร้างชุมชนยั่งยืน ดึงชุมชนและพันธมิตรพัฒนาแม่เมาะสู่นิคมชุมชนเกษตร เตรียมพร้อมสู่ธุรกิจเพื่อสังคม มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว          กฟผ. ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจ และ Startup ด้านอุตสาหกรรมเกษตร เปิดตัวโครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะบนพื้นที่รองรับการอพยพราษฎรบ้านดง ผลิตผักปลอดสารพิษส่งตลาดชั้นนำของประเทศ พร้อมพัฒนาสู่ Social Enterprise สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน          วันนี้ (15 พฤษภาคม 2567) นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ และโรงเรือนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แห่งใหม่บนพื้นที่รองรับการอพยพราษฎรบ้านดง โดยมีนายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายวิชัย ทองแตง ที่ปรึกษาบริษัท คิว บ็อกซ์ พอยท์ จำกัด นายธิติพันธ์ บุญมี ประธานบริหารบริษัท คิว บ็อกซ์ พอยท์ จำกัด นายสานสิน ศรีภิรมย์รักษ์ […]

Sukarnya

15 May 2024

มั่นใจประชาชนได้ค่าทดแทนถูกต้องรวดเร็วขึ้น หลังกรมธนารักษ์ – กฟผ. เสริมแกร่งบูรณาการข้อมูลร่วมกัน

มั่นใจประชาชนได้ค่าทดแทนถูกต้องรวดเร็วขึ้น หลังกรมธนารักษ์ – กฟผ. เสริมแกร่งบูรณาการข้อมูลร่วมกัน          กรมธนารักษ์ จับมือ กฟผ. เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดินและบูรณาการข้อมูลราคาประเมินร่วมกัน ทำให้การจ่ายเงินค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น          วันนี้ (13 พฤษภาคม 2567) นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างกรมธนารักษ์กับ กฟผ. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี          นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่จะสนับสนุนข้อมูลราคาประเมินที่ดินและข้อมูลที่ดินราชพัสดุ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินภารกิจ กฟผ. ในการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินของเอกชนและค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน […]

Sukarnya

13 May 2024

กฟผ. ให้ความเชื่อมั่นเหตุไฟไหม้ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ

กฟผ. ให้ความเชื่อมั่นเหตุไฟไหม้ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ          นายณัฐวุฒิ ผลประเสริฐ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบไฟฟ้าของประเทศไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด โดยเบื้องต้น กฟผ. ได้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้ารองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยสั่งเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ด้วยเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก โรงไฟฟ้ากัลฟ์อุทัยด้วยเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติตะวันออกเพื่อเตรียมการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันดีเซล และเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ พร้อมทั้งประสานโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติตะวันออกทั้งหมดให้เตรียมความพร้อมหากมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซล          สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านเชื้อเพลิง ขณะนี้มีน้ำมันสำรองเพียงพอรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินทดแทนก๊าซธรรมชาติจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า          “กฟผ. พร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนและทุกภาคส่วนอย่างเต็มความสามารถ” รองผู้ว่าการระบบส่งกล่าวทิ้งท้าย

Sukarnya

9 May 2024

โค้งสุดท้าย! ส่วนลดตู้เย็นเบอร์ 5 แบบใหม่จาก กฟผ. ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ

โค้งสุดท้าย! ส่วนลดตู้เย็นเบอร์ 5 แบบใหม่จาก กฟผ. ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ          กฟผ. ชวนใช้ตู้เย็นติดฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่ ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ ช่วยประหยัดไฟฟ้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มอบส่วนลด 1,500 บาท 400 สิทธิ์สุดท้าย เมื่อเลือกซื้อตู้เย็นติดฉลากเบอร์ 5 ห้าดาว ขนาดมากกว่า 14 คิวบิกฟุตขึ้นไป เพียงแสดงบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียน 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ ที่เคาน์เตอร์ชำระเงินของห้างสรรพสินค้าที่ร่วมกิจกรรมทั้ง 12 ราย ได้แก่ โฮมโปร เมกาโฮม ไทวัสดุ บีเอ็นบีโฮม เพาเวอร์บาย เดอะมอลล์ เอ็มโพเรียม สยามพารากอน โกลบอลเฮ้าส์ ดูโฮม ฮาร์ดแวร์เฮาส์ และร้านสหกรณ์ กฟผ. ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน […]

Sukarnya

8 May 2024

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ Mae Moh Half Marathon 2024 งานวิ่งมาตรฐานโลก

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ Mae Moh Half Marathon 2024 งานวิ่งมาตรฐานโลก          จังหวัดลำปาง หอการค้าจังหวัดลำปาง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 (Mae Moh Half Marathon 2024) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567 ณ กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสนามจาก World Athletics ระดับ Road Race Label ในระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. เป็นแห่งแรกของภาคเหนือ นักวิ่งจะได้รับประสบการณ์ และความมั่นใจในความปลอดภัยสูง ด้วยมาตรฐานในการจัดการแข่งขันและสิ่งอำนวยความสะดวกเทียบเคียงการแข่งขันระดับโลก และระบบบริการทางการแพทย์ที่เป็นไปตามมาตรฐานของ World Athletics   […]

Sukarnya

8 May 2024

กฟผ. ชวนประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัลรวม 7 หมื่นบาท

กฟผ. ชวนประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัลรวม 7 หมื่นบาท           การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต นักศึกษา (อายุไม่เกิน 30 ปี) ร่วมประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เกี่ยวข้องกับภาคผลิตไฟฟ้า ในหัวข้อ “สร้างสรรค์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อเฟ้นหาแนวคิดที่ผ่านการวางแผนและจัดการทรัพยากรที่ใช้แล้วให้กลับสู่สภาพเดิมและพร้อมนำกลับมาใช้งานใหม่ พร้อมทั้งต่อยอดและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานในภาคการผลิตไฟฟ้า ช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 15 มิถุนายน 2567 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://linktr.ee/innovationcecontest หรือสแกน QR Code จากโปสเตอร์รับสมัคร

Rapheephat Toumsaeng

8 May 2024

กฟผ. แจ้งเปลี่ยนกำหนดปิดการจราจรบนถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 เพื่อขึงสายส่งไฟฟ้าเป็น 8 พ.ค. นี้

กฟผ. แจ้งเปลี่ยนกำหนดปิดการจราจรบนถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 เพื่อขึงสายส่งไฟฟ้าเป็น 8 พ.ค. นี้                    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปลี่ยนกำหนดดำเนินการขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดข้ามถนนจากสถานีไฟฟ้าย่อยชลบุรี 2 ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยบ่อวิน จ.ชลบุรี ของงานก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230กิโลโวลต์ ชลบุรี 2 – บ่อวิน จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (Motorway) ช่วงกม. 90+200 ช่วง (ตอน) หนองข้างคอก – ตะเคียนเตี้ย และทางหลวง 3701, 3702 ช่วง กม. 90+200 ทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออกทั้งหมด จากเดิมวันที่ 7 พฤษภาคม เป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 […]

Sukarnya

8 May 2024

จอมพลังไทยฟอร์มเฉียบ EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

จอมพลังไทยฟอร์มเฉียบ EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567          วานนี้ (30 เมษายน 2567) นายไตรรัตน์ ชัยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมพิธีปิดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยสโมสรราชนาวี เอ คว้ารางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีมชายและทีมหญิง ระดับประชาชน ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านนายพชรเมธี ธาระพันธ์ รุ่นมากกว่า 96 กิโลกรัม ชาย จากสโมสรราชนาวี เอ คว้ารางวัลนักกีฬาชายดีเด่น ระดับประชาชน หลังทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า 3 เหรียญทอง พร้อมทำสถิติประเทศไทยใหม่ ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 191 กิโลกรัม และ น.ส.รัตนวรรณ วามะลุน รุ่น […]

Sukarnya

1 May 2024
1 2 53
Skip to content