นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูลที่ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับ กฟผ. ผ่านเว็บไซต์นี้จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม กฟผ. จึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้สำหรับเว็บไซต์นี้

1. การใช้คุกกี้ของ กฟผ.

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่ กฟผ. จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ กฟผ. อาจเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์เข้าชมเว็บไซต์ของ กฟผ.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หลายประเภทซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงตามที่ระบุในรายการต่อไปนี้

  1.1 คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อทำให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย ความง่ายในการใช้งาน และความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการใช้งาน อันได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือทำให้ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ ทั้งนี้ การจัดวางคุกกี้ประเภทนี้ลงในอุปกรณ์ของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด รายละเอียดของการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็น รวมถึง

  CookieDomainTypeDescriptionDuration
  _eg.egat.co.thNecessaryThis cookie is set by Cookie Consent Script. The cookies is used to store the user consent and setting values for the cookies in this website.3 months
  6c0d1bfc5193b28d 30989b113e8c566c.egat.co.thothersN/Asession
  1.2 คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ทำให้ กฟผ. สามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น คุกกี้ประเภทนี้ยังทำให้ กฟผ. สามารถเข้าใจว่าผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวบุคคลแก่ กฟผ. และช่วยให้ กฟผ. สามารถพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ หากผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ กฟผ. จะไม่อาจทราบได้ว่าผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ เคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของ กฟผ. เมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้ รายละเอียดของการใช้คุกกี้ประสิทธิภาพ รวมถึง

  1.3 คุกกี้เพื่อการทำงาน (Functionality Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดย กฟผ. หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์เคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป หากผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างหรือทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง รายละเอียดของการใช้คุกกี้เพื่อการทำงาน รวมถึง

2. คุกกี้จากบุคคลที่สาม

ในบางกรณี เรามีความจำเป็นในการใช้คุกกี้จากบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ โดยรายระเอียดต่างๆรวมถึง

  2.1 Analytical cookies

  เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่แพร่หลายและได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมากรายหนึ่ง ในการช่วยให้ กฟผ. เข้าใจว่าผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์มีการใช้งานเว็บไซต์ของ กฟผ. อย่างไร และเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจมีการติดตามข้อมูลต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้าเพจของ กฟผ. ซึ่งจะส่งผลให้ กฟผ. สามารถจัดทำเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไปได้

  CookieDomainTypeDescriptionDuration
  __utmb.egat.co.thAnalyticsเพื่อกำหนด sessions/กากรเข้าชมใหม่ คุกกี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ JavaScript ทำงาน และไม่มี คุกกี้ _utma อยู่ คุกกี้จะได้รับการอัปเดตทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูลไปยัง Google Analytics30 minutes
  __utmc.egat.co.thAnalyticsเพื่อเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันกับ urchin.js ซึ่งเป็น Google Anlytics เวอร์ชันเก่าและใช้ร่วมกับคุกกี้ _utmb เพื่อกำหนดเซสชัน/การเข้าชมใหม่Session
  __utmz.egat.co.thAnalyticsGoogle Analytic คุกกี้เพื่อจัดเก็บแหล่งที่มาของการเข้าชมหรือการเผยแพร่ที่ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงเว็บไซต์6 months
  __utmt.egat.co.thAnalyticsGoogle Analytic คุกกี้เพื่อควบคุมอัตราคำขอ10 minutes

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ Google Analytics ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Google Analytics [Privacy Policy – Privacy & Terms – Google]

  2.2 Markting and Advertising cookies

  เว็บนี้ใช้ฟังก์ชั่นบางประเภทจาก facebook social plugin ในการเรียกแสดงผลและเชื่อมต่อเนื้อหา จึงมีการเรียกใช้งานคุกกี้จากเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการทำงาน

  CookieDomainTypeDescriptionDuration
  fr.facebook.comNecessaryThe cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.3 months

3. การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับตั้งค่า โปรดเยี่ยมชมหน้าเว็บไชต์การตั้งค่าคุกกี้

 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome [link]
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox [link]
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari and iOS [link]
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Microsoft EDGE [link]
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer [link]

อย่างไรก็ตาม กฟผ. ขอแจ้งให้ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

4. รายละเอียดเพิ่มเติม

หากผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูล และรายละเอียดการติดต่อ กฟผ. ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าชมได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัวของ กฟผ. ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ.

5. การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

กฟผ. มีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้ หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของ กฟผ.

ประกาศ ณ วันที่ [1 ต.ค. 2564]

Skip to content