รายงานสิ่งแวดล้อม EIA / EHIA

โรงไฟฟ้าถ่านหิน

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้
EHIA โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7
EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังความร้อนร่วม

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 1-2) (ครั้งที่ 1) กรณีนำน้ำมันปาล์มดิบมาใช้ผลิตไฟฟ้าร่วมกับก๊าซธรรมชาติ ของโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 3
EIA รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ กรณีนำน้ำมันปาล์มดิบ มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ำมันเตา
EIA ชี้แจงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าจะนะสำรองดีเซล
EIA โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2
EIA ชี้แจงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1
EIA ชี้แจงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5
EIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 3
EIA โครงการท่าเทียบเรือขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ รฟ.กระบี่
EIA โครงการระบบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อสำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่
EIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสุราษฎร์ธานี
EIA โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ (น้ำมันเตา)

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

MiniCoP โครงการพัฒนาทุ่นลอยเซลล์แสงอาทิตย์ 250 kW ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
IEE โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์
EIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
Post EIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
ESA โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง
EIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน จ.อุตรดิตถ์
Post EIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง จ.ยะลา
IEE โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ. ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ระบบส่งไฟฟ้า

IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4
IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา4 – สีคิ้ว2
IEE โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ลำภูรา
EIA โครงการระบบส่งไฟฟ้า 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าหงสาลิกไนต์
IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3
IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2
Skip to content