โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

ลักษณะโรงไฟฟ้า


โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ มีลักษณะเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Powerhouse) แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย อยู่ลึกจากผิวดินประมาณ 350 เมตร มีขนาดกว้าง 23 เมตร ยาว 175 เมตร สูง 47 เมตร เพื่อเพิ่มระยะทางจากอ่างเก็บน้ำบนเขาถึงอาคารโรงไฟฟ้าให้น้ำที่ไหลลงมามีกำลังแรงขึ้น

อ่างพักน้ำบนเขายายเที่ยงสร้างแบบหินถมดาดด้วยยางมะตอย (แอสฟัลท์) เพื่อป้องกันน้ำซึมออกจากอ่าง เก็บกักน้ำได้ 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ผิวน้ำ 0.34 ตารางกิโลเมตร

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา มีขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 1,000 เมกะวัตต์ ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง เป็นเชื้อเพลิงหลัก

ประเภทโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา1000 เมกะวัตต์
เครื่องที่ 1-4 กำลังผลิตเครื่องละ250 เมกะวัตต์
เชื้อเพลิงน้ำ
ลักษณะเฉพาะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ

ระบบส่งไฟฟ้า

ระยะแรก

ใช้สายส่งขนาด 230 กิโลโวลต์ 4 วงจร เชื่อมกับแนวสายส่ง 230 กิโลโวลต์ของสถานีไฟฟ้าแรงสูงสระบุรี 2 และนครราชสีมา 2 ที่มีอยู่เดิม ระยะทาง 15 กิโลเมตร

ระยะที่สอง

ใช้สายส่งขนาด 230 กิโลโวลต์ วงจรคู่เชื่อมกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าลาน 3 ระยะทาง 95 กิโลเมตร

Skip to content