ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

          ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบ กฟผ. เดือนมีนาคม เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 19.47 น. มีค่าเท่ากับ 32,508.20 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 1,658.30 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.38

          ส่วนความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบ กฟผ. เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 21.41 น. มีค่าเท่ากับ 34,130.50 เมกะวัตต์

ข้อมูล : กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.

Skip to content