เขื่อนอุบลรัตน์

ความเป็นมา

เขื่อนอุบลรัตน์ เดิมชื่อ “เขื่อนพองหนีบ” สร้างปิดกั้นแม่น้ำพองที่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของประเทศไทยที่สร้างขึ้นตอจากเขื่อนภูมิพล นอกจากผลิตไฟฟ้าแล้วยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับพื้นที่การเกษตรในจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคามกว่าสามแสนไร่ ช่วยให้มีน้ำในการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี เป็นแหล่งประมงน้ำจืดซึ่งช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา ถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของอำเภออุบลรัตน์

เขื่อนอุบลรัตน์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2507 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2509 โดยทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2509

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประวัติเขื่อนอุบลรัตน์

Skip to content