นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูลที่ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับ กฟผ. ผ่านเว็บไซต์นี้จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม กฟผ. จึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้สำหรับเว็บไซต์นี้ 1. การใช้คุกกี้ของ กฟผ. คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่ กฟผ. จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ กฟผ. อาจเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์เข้าชมเว็บไซต์ของ กฟผ. เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หลายประเภทซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงตามที่ระบุในรายการต่อไปนี้ 1.1 คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อทำให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย ความง่ายในการใช้งาน และความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการใช้งาน อันได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือทำให้ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ ทั้งนี้ การจัดวางคุกกี้ประเภทนี้ลงในอุปกรณ์ของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด รายละเอียดของการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็น รวมถึง Cookie Domain Type Description Duration _eg .egat.co.th Necessary This cookie is […]

EGAT

5 October 2021
1 2
Skip to content