Unseen EGAT By ENGY ตอน อวสานความไม่แน่นอน RE ด้วย 2 เทคโนโลยี Grid Modernization ยกระดับความมั่นคงระบบไฟฟ้าไทย

Unseen EGAT By ENGY ตอน อวสานความไม่แน่นอน RE ด้วย 2 เทคโนโลยี Grid Modernization ยกระดับความมั่นคงระบบไฟฟ้าไทย           ไม่เพียงปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทำให้เทรนพลังงานโลกต่างเบนเข็มมาที่พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) แต่ราคาของโซลาร์เซลล์ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นเรื่องที่จับต้องได้ รวมทั้งแผน PDP 2024 ที่กำลังจะประกาศใช้เร็วๆนี้ ได้กำหนดให้มีพลังงานหมุนเวียนมากถึงกว่า 50 % เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเร่งให้การเปลี่ยนผ่านการผลิตไฟฟ้าของประเทศจากพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานหมุนเวียนมาถึงเร็วกว่าที่คาด โจทย์สำคัญของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ในฐานะผู้ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศก็คือ จะรับมือกับความไม่เสถียรของพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มสูงขึ้นนี้อย่างไร           ศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast Center: REFC) และศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Control Center: DRCC) คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีความพร้อมรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน และยังช่วยให้การวางแผน บริหารจัดการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รู้ล่วงหน้า มีพลังงานหมุนเวียนมาจากแหล่งไหนและในช่วงเวลาใด           “REFC” ศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จะมาช่วยทำสิ่งที่ไม่แน่นอนให้แน่นอนมากยิ่งขึ้น โดยทำหน้าที่พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer: […]

Rapheephat Toumsaeng

24 May 2024

60 ปี เขื่อนภูมิพล จากหยดน้ำ สู่ความงดงามแห่งสายธารา

60 ปี เขื่อนภูมิพล จากหยดน้ำ สู่ความงดงามแห่งสายธารา จากหยดน้ำ สู่ความงดงามแห่งสายธารา จาก “หยดน้ำ” อันบริสุทธิ์ รวมตัวไหลรินผ่านหุบเขา ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ภาพสะท้อนท้องฟ้าสีคราม พร้อมไปกับแสงแดดระยิบระยับ เสียงน้ำกระทบฝั่งดังบทเพลงแห่งธรรมชาติที่ไพเราะจับใจ จากหยดน้ำหยดน้อยสู่ผืนน้ำอันกว้างใหญ่ เปรียบเสมือนชีวิตที่ไหลเวียน เปี่ยมไปด้วยความสุขและเรื่องราว สร้างความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงผืนดิน ชโลมรากไม้บนผืนป่า เป็นที่พึ่งพาของสรรพสิ่งมากมายในธรรมชาติ ” สายน้ำไหลเรื่อยเฉื่อยช้า ผ่านหุบเขาไร่นาและท้องทุ่ง เปรียบดังเส้นเลือดของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตทั้งหลาย เมื่อสายน้ำมาพบกับเขื่อนใหญ่ กลับไม่ได้หยุดแค่เพียงไหลผ่าน แต่ได้สร้างเรื่องราวใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความหมาย “ เขื่อนสร้างสุข ก่อกำเนิดและเจริญเติบโต “เขื่อน” คือสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ เปรียบเสมือนผู้คุ้มครองสายน้ำจากภัยพิบัติ และช่วยนำพาความสุขไปยังสถานที่ต่าง ๆ “เขื่อน” มิได้เพียงแค่ช่วยบริหารจัดการน้ำเมื่อยามน้ำมาก แต่ยังช่วยบรรเทาความแห้งแล้ง และนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เมื่อเขื่อนกักเก็บน้ำไว้ จนกลายเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเกษตร การประมง และมีผลพลอยได้เป็นการผลิตไฟฟ้า จากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งกลับกลายเป็นทุ่งนาเขียวขจีและสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ผู้คนในชุมชนได้มีน้ำใช้ในการดำรงชีวิตและทำมาหากิน สร้างความสุขและความมั่นคงให้กับครอบครัวและสังคม ความสุขที่ส่งต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด สายน้ำจากเขื่อน.. ยังส่งต่อความสุขสู่การการชลประทาน ช่วยให้ผู้คนมีน้ำสะอาดใช้และเกษตรกรสามารถปลูกพืชผลได้ดีขึ้น เมื่อมีน้ำพอเพียง การเกษตรก็เจริญรุ่งเรือง เศรษฐกิจของชุมชนก็เติบโต และคุณภาพชีวิตของผู้คนก็ดีขึ้น สามารถทำงานและสร้างรายได้ ครอบครัวมีความสุขและสังคมมีความเข้มแข็ง ความสุขของหยดน้ำในเขื่อน และการเดินทางของชีวิตใหม่ จากหยดน้ำ.. ที่เคยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสายน้ำใหญ่ เมื่อเข้าสู่เขื่อนกลับได้พบกับบทบาทใหม่ หยดน้ำในเขื่อนได้ทำหน้าที่สำคัญในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับการเกษตร ทั้งยังเป็นแหล่งการประมง […]

Rapheephat Toumsaeng

23 May 2024

เลาะรอบเขื่อน เยือนถิ่นไดโนเสาร์ @ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เลาะรอบเขื่อน เยือนถิ่นไดโนเสาร์ @ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สถานที่เที่ยวน่าสนใจรอบเขื่อนอุบลรัตน์  อุทยานแห่งชาติน้ำพอง เป็นอุทยานทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต จ.ขอนแก่น และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขต จ.ชัยภูมิ ประกอบด้วยเทือกเขาที่สำคัญคือ ภูพานคำ ภูเม็ง และภูผาดำภูผาแดง โดยมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจใกล้เขื่อนอุบลรัตน์ดังนี้ จุดกางเต็นท์ลานนับดาว  เป็นจุดกางเต็นท์ของอุทยานฯ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ใกล้กับโซนบ้านพักอุทยาน มีลานจอดรถและบริการเช่าเต็นท์ให้ด้วย (จำนวนจำกัด) เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว สามารถชมวิวดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้ในช่วงเย็น และมองเห็นกลุ่มดาวได้ในเวลากลางคืน นอกจากนี้ในช่วงกลางวันยังมีการกาง Flysheet บังแดด พร้อมเก้าอี้ปิคนิค สำหรับให้นักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อนชมวิวธรรมชาติริมน้ำ พร้อมจิบกาแฟจากคาเฟอุทยานที่เปิดให้บริการในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย   อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ เป็นอุทยานทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านบนของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่อยู่ในช่วงรอยต่อ 3 จังหวัดคือ จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี และ จ.หนองบัวลำภู ประกอบด้วยเทือกเขาสำคัญคือ ภูเก้า ซึ่งประกอบด้วยภูเขาย่อยจำนวน 9 ลูก และภูพานคำ ซึ่งส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน โดยมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจใกล้เขื่อนอุบลรัตน์ดังนี้  Skywalk ภูแอ่น  เป็น Landmark ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นในรูปแบบ “สะพานกระจก” ยื่นออกไปจากบริเวณหน้าผา สามารถชมบรรยากาศรอบตัวได้ […]

Rapheephat Toumsaeng

23 May 2024

เขื่อนอุบลรัตน์ มีอะไร ?ทำไม..ต้องมาเที่ยว

เขื่อนอุบลรัตน์ มีอะไร ? ทำไม..ต้องมาเที่ยว สัมผัสประสบการณ์ล้ำค่าที่เขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคอีสาน  มาขอนแก่นทั้งที ต้องมาแวะที่ “เขื่อนอุบลรัตน์” หากมาเยือนขอนแก่นแล้ว อีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ “เขื่อนอุบลรัตน์” บางคนอาจจะสงสัยว่า เขื่อนมีอะไรให้เที่ยวบ้าง เค้าเอาไว้เก็บน้ำไม่ใช่เหรอ ? แต่บอกคำเดียวว่าห้ามพลาด ! เพราะเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของไทยแห่งนี้ นอกจากเป็นแหล่งน้ำสำคัญเพื่อการเกษตร รวมถึงอาชีพประมง และมีผลพลอยได้เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว มาที่นี่ ยังได้เบิ่งวิวงาม ๆ ของอ่างเก็บน้ำ สูดอากาศบริสุทธิ์ และเดินเล่นให้เพลินใจใต้ร่มเงาไม้น้อยใหญ่เขียวขจี ทั้งที่สวนเขื่อนอุบลรัตน์และสวนป่า หรือใครอยากสัมผัสเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมพื้นบ้าน ก็มีเรือนอีสานรอให้แวะเวียนไปชมกัน และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ จุดเช็คอินแห่งใหม่ ทันสมัยสุดๆ นั่นคือ โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์ ที่มีจุดเด่นคือ การผสาน 3 พลังงานสะอาด ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ จะน่าเที่ยว น่าสนุกแค่ไหน ไปติดตามต่อกันได้เลย เรือนอีสาน เสน่ห์สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน เรือนอีสาน หรือ ‘เฮือนอีสาน’ เป็นอีกที่ที่ใครมาเขื่อนอุบลรัตน์ก็อยากจะแวะอยู่นาน ๆ เพราะห้อมล้อมด้วยร่มเงาไม้ใหญ่ มีลมพัดเย็นสบาย สามารถเดินเล่นชมสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นซึ่งสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานได้เป็นอย่างดี ตัวเรือนเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ทรงไทยอีสานใต้ถุนสูง ประกอบด้วยเรือนนอนเรือนโข่งสําหรับรับแขกและทำพิธีบายศรีสู่ขวัญและเรือนไฟหรือเรือนครัว สวยงามขนาดไหน เห็นได้จากมักมีคู่รักแวะเวียนมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้ง นอกจากนี้บริเวณใกล้ […]

Rapheephat Toumsaeng

23 May 2024

60 ปี “ เขื่อนภูมิพล ” เขื่อนของพ่อ พลังของน้ำที่หล่อเลี้ยงคนไทย

60 ปี “ เขื่อนภูมิพล ” เขื่อนของพ่อ พลังของน้ำที่หล่อเลี้ยงคนไทย           กว่า 6 ทศวรรษที่เขื่อนของพ่อ “เขื่อนภูมิพล” ได้เก็บกักน้ำเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนสองฝั่งลุ่มแม่น้ำปิง ไหลเรื่อยไปจนถึงลุ่มเจ้าพระยา ผ่านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างอุดมสมบูรณ์ โดยมีพลังงานไฟฟ้าเป็นผลพลอยได้จากการปล่อยน้ำ กลายเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่นำมาใช้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เสริมความมั่นคงด้านพลังงาน และยังก่อเกิดประโยชน์อีกมากมายมหาศาลต่อทั้งคนไทยและการพัฒนาประเทศ           จากก้าวแรกปี 2495 ที่รัฐบาลไทยมีแนวคิดในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ จึงได้ทำการสำรวจและพบว่าพื้นที่ลำน้ำปิงบริเวณหุบเขาย่านรี หรือ ยันฮี ในอำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสม “เขื่อนอเนกประสงค์ที่ชื่อว่า เขื่อนยันฮี” จึงได้มีการก่อสร้างขึ้น นับเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยพร้อมกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2500 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9)  ได้พระราชทานพระปรมาภิไธย ให้เป็นชื่อเขื่อนว่า “เขื่อนภูมิพล” อีกทั้งยังได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดเขื่อนและทรงกดปุ่มขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 1 เข้าระบบเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2507 โดยมีพระราชดำรัสไว้ว่า           “โครงการอเนกประสงค์โครงการแรกของประเทศไทยนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเศรษฐกิจก้าวใหม่ให้ไพศาลออกไป ปัจจุบันน้ำเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิต และน้ำกับไฟฟ้า ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของชีวิต” […]

Rapheephat Toumsaeng

15 May 2024

กฟผ. ชวนประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัลรวม 7 หมื่นบาท

กฟผ. ชวนประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัลรวม 7 หมื่นบาท           การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต นักศึกษา (อายุไม่เกิน 30 ปี) ร่วมประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เกี่ยวข้องกับภาคผลิตไฟฟ้า ในหัวข้อ “สร้างสรรค์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อเฟ้นหาแนวคิดที่ผ่านการวางแผนและจัดการทรัพยากรที่ใช้แล้วให้กลับสู่สภาพเดิมและพร้อมนำกลับมาใช้งานใหม่ พร้อมทั้งต่อยอดและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานในภาคการผลิตไฟฟ้า ช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 15 มิถุนายน 2567 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://linktr.ee/innovationcecontest หรือสแกน QR Code จากโปสเตอร์รับสมัคร

Rapheephat Toumsaeng

8 May 2024

Unseen EGAT By ENGY ตอน เชื่อพี่เถอะ กันไว้ดีกว่าแก้กับ 6 วิธีดูแลระบบส่งไฟฟ้าเชิงป้องกัน

Unseen EGAT By ENGY ตอน เชื่อพี่เถอะ กันไว้ดีกว่าแก้กับ 6 วิธีดูแลระบบส่งไฟฟ้าเชิงป้องกัน           ไม่ว่าใกล้หรือไกลแค่ไหน เมื่อเปิดสวิตซ์ไฟ คุณก็จะได้รับแสงสว่าง นั่นคือการเดินทางอันน่าทึ่งของพลังงานไฟฟ้าโดยมีโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญในการทำหน้าที่ส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้ใช้ไฟเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของพลังงานที่เชื่อมโยงแหล่งพลังงานเพื่อส่งจ่ายให้แก่ทุกครัวเรือนได้มีไฟฟ้าใช้กันทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อให้เส้นเลือดใหญ่ของพลังงานสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ เราจึงต้องมีการตรวจเช็คสุขภาพระบบส่งเป็นประจำเช่นเดียวกับร่างกายของคนเรา เพื่อเฝ้าระวังและรู้เท่าทันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น แน่นอนว่า“กันไว้ดีกว่าแก้”ย่อมดีกว่าเสมอ โดยมีทีมช่างสาย หรือ“Hotline”การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับหน้าที่ตรวจสุขภาพให้กับระบบส่งไฟฟ้าและบำรุงรักษาให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา           กฟผ. ได้จัดทีม Hotline กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและบำรุงรักษาสายส่งให้มีความมั่นคงครอบคลุมทุกระดับแรงดันตั้งแต่ 115,000 230,000และ 500,000โวลต์ ความยาวรวมกว่า 39,000 วงจร-กิโลเมตร หรือเกือบเท่าระยะทางรอบโลก 1 รอบด้วยกลยุทธ์ “การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน” (Preventive Maintenance) ซึ่งเป็นการวางแผนตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ทุกชิ้นส่วนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ จะต้องมีการสำรวจสิ่งรุกล้ำตามแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า ‘Right of Way’ เพื่อให้สายส่ง สามารถส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้โดยปราศจากสิ่งรุกล้ำที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย หรือเกิดข้อขัดข้องในการส่งพลังงาน นั่นจึงทำให้การบำรุงรักษาเชิงป้องกันนั้นน่าทึ่งพอ ๆ กับการเดินทางของพลังงานไฟฟ้า ซึ่งพี่ๆ […]

Rapheephat Toumsaeng

7 May 2024

Unseen EGAT by ENGY ตอน โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์ 3 พลังประสานสร้างเสถียรภาพพลังงานสีเขียว

Unseen EGAT by ENGY ตอน โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์ 3 พลังประสานสร้างเสถียรภาพพลังงานสีเขียว           พลังงานหมุนเวียนกำลังเข้ามามีบทบาทในการระบบไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำ ที่มีจุดเด่นที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แถมยังช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า จึงนับเป็นพลังงานสีเขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันประเทศไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 วันนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ หรือ โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด (Hydro-Floating Solar Hybrid) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกำลังผลิต 24 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา Unseen EGAT by ENGY จะขอพาทุกท่านไปเจาะลึกโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่นี้ ด้วยกันครับ แกร่งกว่าเดิมด้วยการประสาน 3 พลังงานสะอาด           จากผลสำเร็จของโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดกำลังผลิต 45เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ กฟผ. เขื่อนสิรินธร […]

Rapheephat Toumsaeng

28 March 2024

3 การไฟฟ้าส่งต่อความห่วงใย ร้อนนี้เย็นใจ กับเทคนิคประหยัดไฟแบบง่าย ๆ

3 การไฟฟ้าส่งต่อความห่วงใย ร้อนนี้เย็นใจ กับเทคนิคประหยัดไฟแบบง่าย ๆ           3 การไฟฟ้า ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ส่งต่อความห่วงใย ร้อนนี้เย็นใจ กับเทคนิคประหยัดไฟแบบง่าย ๆ ที่คุณเองก็ทำได้ – เปิดประตูหน้าต่างระบายความร้อนก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักมากเกินไป – เปิดเครื่องปรับอากาศ 26 ºc แต่หากต้องการความรู้สึกเย็นสบายเท่ากับ 24 ºc ให้เปิดพัดลมช่วย – ล้างเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน – ไม่เปิด-ปิดตู้เย็นบ่อย ๆ และควรจัดของในตู้เย็นให้เป็นระเบียบ – ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า และปลดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน – ลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อม ๆ กัน เพราะนอกจากจะกินไฟแล้ว ยังเพิ่มความร้อนภายในห้องอีกด้วย –  เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ […]

Rapheephat Toumsaeng

27 March 2024
1 2 35
Skip to content