Black Ribbon

 

กฟผ. เขื่อนภูมิพล เชิญร่วมงาน “รวมใจภักดิ์รักพ่อ สานต่อปณิธาน” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

กฟผ. เขื่อนภูมิพล เชิญร่วมงาน “รวมใจภักดิ์รักพ่อ สานต่อปณิธาน” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

highlight news 600116

กฟผ. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 20 ล้านบาท

highlight news 25591218

กฟผ. ร่วมส่งมอบความสุขผ่านกิจกรรม “ของขวัญ ปันน้อง” ภายใต้ Theme งานวันเด็กปี 2560 “ตามรอยพ่อ หนูขอทำดี”


กฟผ. เปิดศูนย์ฯ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยใต้ใกล้ชิด เร่งช่วยเหลือเต็มที่

กฟผ. เปิดศูนย์ฯ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยใต้ใกล้ชิด เร่งช่วยเหลือเต็มที่

ข้อมูล/ประกาศ กฟผ.

หนังสือทรงคุณค่าเกี่ยวกับในหลวง ร.๙

แบบสำรวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นด้านความยั่งยืน

การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ย. 58 เป็นต้นไป

ข้อมูลโครงการ โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและท่าเทียบเรือ

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า พ.ศ.2558-2579 (PDP2015)

รายงานแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

กฟผ. รับสมัครงาน

ระบบจัดการข้อคิดเห็นและร้องเรียน

ถาม-ตอบ พลังงานไฟฟ้า

ทำไมต้องมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง

banner website survey 2559