highlight news 25591022

กฟผ. จัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


highlight news 25591022

กฟผ. เปิดให้บริการย้อมผ้าดำแก่ประชาชนเพื่อถวายความอาลัย เน้นความปลอดภัยต่อผู้สวมใส่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

highlight news 25591022

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตรวจเยี่ยม กฟผ. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

กฟผ. เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าครั้งที่ 21

กฟผ. เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าครั้งที่ 21

 

ข่าวภารกิจ

ดูข่าวทั้งหมด >>