ข่าว Highlight

กฟผ. เชิญร่วมประกวดออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5 ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1.3 แสนบาท

กฟผ. เชิญร่วมประกวดออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5 ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1.3 แสนบาท

กฟผ. เปิด

กฟผ. เปิด "หอเกียรติคุณ" แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทรงคุณค่าของ กฟผ. โฉมใหม่ ให้เข้าชมแล้ววันนี้!

สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU)

สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU)

กฟผ. และ กรมชลประทาน ร่วมผลักดันพลังงานหมุนเวียน พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนผาจุกให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กฟผ. และ กรมชลประทาน ร่วมผลักดันพลังงานหมุนเวียน พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนผาจุกให้เกิดประโยชน์สูงสุด