Black Ribbon

ข่าว Highlight

กฟผ. เตรียมเสนอแก้ไข พ.ร.บ. กฟผ. ใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และกฎหมายในปัจจุบัน

กฟผ. เตรียมเสนอแก้ไข พ.ร.บ. กฟผ. ใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และกฎหมายในปัจจุบัน


เสาร์ที่ 23 กันยายน นี้ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ค.3 โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7

เสาร์ที่ 23 กันยายน นี้ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ค.3 โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7

กระทรวงพลังงาน กฟผ. น้อมสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการประหยัด จัดประกวดออกแบบเสื้อยับ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ใหม่ ปี 2560

กระทรวงพลังงาน กฟผ. น้อมสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการประหยัด จัดประกวดออกแบบเสื้อยับ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ใหม่ ปี 2560

กฟผ. ชูสร้างนวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต ในงาน Asia Power Week 2017

กฟผ. ชูสร้างนวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต ในงาน Asia Power Week 2017

 

ข้อมูล/ประกาศ กฟผ.

egat-hearing60-mm47-k3