025.jpg

          นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวชื่นชมพร้อมแสดงความยินดี 5 กลุ่ม Kaizen สายงานระบบส่งที่ผ่านการ Audit เข้ารอบเสนอผลงานคุณภาพในงาน Thailand Kaizen Award 2015 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558

20150708-M01-01

          ทั้งนี้ร่วมเป็นกำลังใจกลุ่ม Kaizen สายงานระบบส่ง นำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ประกอบด้วยกลุ่ม Observe ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง นำเสนอผลงาน Automation Kaizen “ลด Down Time ในการตรวจ Digital Input Unit (DIU) ของ EGAT RTU”และกลุ่มสี่แคว ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ นำเสนอผลงาน Karakuri Kaizen “เครื่องตะบันน้ำ (Hydraulic Ram Pump)”

          ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ประกอบด้วย กลุ่ม Thunderbolt ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง นำเสนอผลงาน Genba Kaizen “Super Cutter” และกลุ่ม Modern Brainstorming ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ นำเสนอผลงาน Genba Kaizen “ลูกกลิ้งเพิ่มพลัง” ส่วนในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 กลุ่ม Non Stop ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ นำเสนอผลงาน Kaizen for Office “ลด ละ เลิก การใช้หมึกพิมพ์และกระดาษ A4 ในงานรับ-จ่าย (Payment Slip)”