030.jpg

          กฟผ.เปิดตัวโมบายแอพพลิเคชั่น EGAT 1416 เพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างประชาชนกับ กฟผ. และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กฟผ. รวมทั้ง อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการแจ้งเหตุและร้องเรียนได้ด้วยตนเอง เพียงพิมพ์ในช่องค้นหาคำว่า EGAT 1416 หรือ EGAT บน App Store, Play Store ทั้งบนมือถือ iOS และ Android

20150904-M01-01

          นางยุวดี ธงสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ กฟผ.ให้บริการระบบ Call Center “ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ.1416” ตลอด 24 ชั่วโมงมาแล้ว ล่าสุดได้เปิดตัวโมบายแอพพลิเคชั่น EGAT 1416 เพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างประชาชนกับ กฟผ. และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กฟผ.ให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการแจ้งเหตุได้ด้วยตนเอง

          นางยุวดี กล่าวว่า กฟผ.ได้ให้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กฟผ.(EGAT Call Center 1416) ตลอด 24 ชั่วโมงมาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทั้งการสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้า ไฟฟ้าพลังงานทดแทน กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ กฟผ. และประโยชน์สาธารณะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้เป็นช่องทางรับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุขัดข้องของระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงและรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานที่ได้แจ้งเรื่องไว้ เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับความสะดวก รวดเร็ว จากการให้บริการ 1416 Call Center เพียงจุดเดียว

          นางยุวดี เปิดเผยต่อไปว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในประเทศไทยมากกว่า 40 ล้านคน โมบายแอพพลิเคชั่นจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายให้กับผู้ใช้บริการ ฝ่ายสื่อสารองค์การจึงเปิดตัวโมบายแอพพลิเคชั่น EGAT 1416 เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล กฟผ. ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าและเขื่อน ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า อัตราค่าเอฟที รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของ กฟผ. รายละเอียดสำหรับติดต่อเขื่อน บ้านพัก เว็บไซต์ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอีกด้วย ประการสำคัญ ผู้ใช้งานสามารถแจ้งเหตุระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง ส่งรูปภาพ ได้ด้วยตนเอง และติดตามความคืบหน้า ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน หรือสถานะของเรื่องที่แจ้งผ่านทางสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย

          นอกจากนี้ ข้อมูลที่ปรากฏในโมบายแอพพลิเคชั่น EGAT 1416 ยังเชื่อมโยงกับอินเตอร์เน็ตของ กฟผ. ซึ่งเป็นการบูรณาการด้านการสื่อสารของ กฟผ. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          ขณะนี้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่น EGAT 1416 โดยดาวน์โหลดผ่านระบบ IOS ได้ที่ App Store และ ระบบ Android ได้ที่ Play Store อีกทั้งยังสามารถใช้เครือข่ายสังคม Facebook เพื่อเข้าใช้งานระบบได้อีกทางหนึ่ง

          “ขอเชิญชวนทุกท่านใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่น EGAT 1416 ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วยเสริมสร้างงานด้านสื่อสารและการให้บริการด้านข้อมูลแก่พนักงาน กฟผ. และประชาชนทั่วไปให้ครบวงจรมากขึ้น ฝ่ายสื่อสารองค์การยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” นางยุวดี กล่าวในที่สุด

20150904-M01-02

20150904-M01-03

20150904-M01-04

20150904-M01-05

20150904-M01-06