ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Interview

  

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

Int Result

 

แนบเอกสารเพิ่มเติม

formal ts

      สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสำเร็จการศึกษาเทอมสุดท้าย

ในปี 2559 ให้ส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่
1 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2559 
จำนวน 689 อัตรา


ประกาศเตือน

"การสรรหาบุคคลของ กฟผ. เป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้าง บุคคล หรือ เอกสารใดๆ ว่าจะช่วยให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้"

"ด้วยปรากฏว่ามีคณะบุคคลได้จัดทำและจำหน่ายคู่มือแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน กฟผ.          โดยนำตราสัญลักษณ์ กฟผ. ไปพิมพ์ทับบนหน้าปกคู่มือฯ กฟผ. จึงขอแจ้งให้ทราบว่า         การดำเนินการดังกล่าว กฟผ. และเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ และการนำตราสัญลักษณ์ กฟผ. ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และมีความผิดทางอาญา ซึ่ง กฟผ. จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดต่อไป"    

  

       ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน หากไม่เข้ารับการทดสอบ จะไม่มีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันทดสอบ

  

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.

ทาง http://www.egat.co.th      (กฟผ. จะเรียกผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตามจำนวนที่เหมาะสมกับความต้องการ)

 

bullet yellow สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร ในสาขาวิศวกรรมควบคุมตามที่

กฎหมายกำหนด   (วิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล เหมืองแร่ อุตสาหการ เคมี และสิ่งแวดล้อม)

สามารถตรวจสอบหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองได้ คลิ๊กที่นี่

 

bullet yellow สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ช่าง ที่มีการทดสอบภาคปฏิบัติ (ปีนเสา)   

โปรดศึกษาข้อปฏิบัติ อ่านรายละเอียดที่นี่

 

bullet yellow สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ช่าง ที่มีการทดสอบภาคปฏิบัติ (ช่างเชื่อม)

โปรดศึกษาข้อปฏิบัติ อ่านรายละเอียดที่นี่

 

 

 **การสมัครงานเพื่อเข้าทำงานกับ กฟผ. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น**

ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย บุคคล เรื่อง ผู้ที่ได้รับการจ้าง การบรรจุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม อ่านรายละเอียดที่นี่

แผนกสรรหา กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร 02-4365311,02-4364387,02-4364388