009.jpg

กฟผ. แจงแผ่นดินไหวขนาด 3.5 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ไม่กระทบต่อเขื่อน กฟผ. ขอให้ประชาชนมั่นใจสบายใจได้

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยืนยัน เขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่จาง เขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. มั่นคงปลอดภัย ไมได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.5 บริเวณ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ขอให้ประชาชนสบายใจได้

earthquake 3.5

    นายเดชา บุณยะกาญจน ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า จากเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 04.28 น. ขนาด 3.5 บริเวณตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการตรวจสอบเครื่องมือวัดอัตราเร่งฯ ที่ติดตั้งไว้ที่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่จาง เขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. แล้วพบว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีผลกระทบกับความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่จาง เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. จึงขอให้ประชาชนมีความมั่นใจ ในการเฝ้าระวังและการตรวจสอบดูแลของเขื่อน กฟผ. อย่างดีตลอดเวลา