004.jpg

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยืนยัน เขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่จาง เขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. มั่นคงปลอดภัย ไมได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.5 บริเวณ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ขอให้ประชาชนสบายใจได้

earthquake 3.5

    นายเดชา บุณยะกาญจน ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า จากเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 04.28 น. ขนาด 3.5 บริเวณตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการตรวจสอบเครื่องมือวัดอัตราเร่งฯ ที่ติดตั้งไว้ที่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่จาง เขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. แล้วพบว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีผลกระทบกับความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่จาง เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. จึงขอให้ประชาชนมีความมั่นใจ ในการเฝ้าระวังและการตรวจสอบดูแลของเขื่อน กฟผ. อย่างดีตลอดเวลา