001.jpg

         กฟผ. ให้ข้อมูลสื่อกรณีนำเสนอเรื่องไอน้ำและควันจากปล่องโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดยยืนยันมีการบำบัดของเสียก่อนปล่อยออกจากโรงไฟฟ้ารวมถึงมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณ และในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า มั่นใจได้ว่าคุณภาพอากาศโดยรอบโรงไฟฟ้าจะปลอดภัยสำหรับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

20160111 M01 01

         นางรัชดา ทองอยู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ-การสื่อสาร (ช.อสอ-สส.) เปิดเผยว่า ตามที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ “จดหมายถึงเดลินิวส์” ฉบับวันที่ 6 มกราคม 2559 ได้นำเสนอประเด็น “เดือดร้อนจากฝุ่นควันโรงไฟฟ้ายันฮี” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ชาวบ้านที่อาศัย อยู่ใกล้โรงไฟฟ้ายันฮีหรือโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจังหวัดนนทบุรี ขอร้องเรียนผ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เกี่ยวกับมลพิษและกลุ่มควันจากโรงไฟฟ้ายันฮี โดยมีข้อเสนอให้โรงไฟฟ้าติดตั้งเครื่องกรองควันและฝุ่น เพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง นั้น ฝ่ายสื่อสารองค์การ ได้ส่งจดหมายชี้แจงถึงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

         1) ควันที่เห็นจากปล่องโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (โรงไฟฟ้ายันฮีตามที่ผู้เขียนจดหมายระบุ) นั้น เป็นควันที่เห็นใน 2 ลักษณะ คือ ไอน้ำ และ ควันจากปล่องโรงไฟฟ้า ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะนี้ ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน ที่อาศัยอยู่โดยรอบ โดย “ไอน้ำ” เกิดจากการระเหยของน้ำในระบบระบายความร้อนของหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ซึ่งมีลักษณะกว้างแต่เตี้ยกว่าปล่องโรงไฟฟ้า มองไกลๆจะเห็นคล้ายควันสีขาว และอาจเห็นได้ชัดในช่วงเช้า พลบค่ำ หรือเวลาที่อากาศชื้น เนื่องจากไอน้ำร้อนจะลอยไปกระทบความเย็นของอากาศและกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ หากมีปริมาณมาก จะมองคล้ายควันสีขาวทึบที่พวยพุ่งออกมา และ “ควันจากปล่องโรงไฟฟ้า” เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นหลังจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งได้ผ่านการบำบัดให้ได้มาตรฐานคุณภาพก่อนที่จะปล่อยออกมาทางปล่องโรงไฟฟ้า (Stack) โดยควันลักษณะนี้จะมองเห็นได้น้อยมาก หรือ มองไม่เห็นเลย เนื่องจากการเผาไหม้ในโรงไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูง และมีการติดตั้งเครื่องกำจัดมลสารต่างๆ และฝุ่น ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกจากปล่องโรงไฟฟ้า

20160111 M01 03

         สำหรับกรณีฝุ่นนี้ เนื่องจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งไม่ทำให้เกิดฝุ่นจากการเผาไหม้ หรือมีน้อยมาก ดังนั้น ปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้น น่าจะมีสาเหตุมาจากแหล่งอื่นๆ เช่น การขนส่ง หรือ การก่อสร้าง ฯลฯ ในบริเวณใกล้เคียง

         2) โรงไฟฟ้ายังมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน 2 ลักษณะไปพร้อมๆ กัน คือ การตรวจวัดจากปล่อง (Continuous Emission Monitoring At Stack) และการตรวจวัดพื้นที่โดยรอบบริเวณ (Ambient Air Quality Monitoring) ซึ่งจะมีลักษณะเป็น real timeเชื่อมต่อโดยตรงกับกรมควบคุมมลพิษ และจะมีจอติดตั้งอยู่ทั้งที่หน้าโรงไฟฟ้า และในชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเห็นและตรวจสอบได้ตลอดเวลา ที่ www.nbp.egat.co.th หากมีปัญหาเกินมาตรฐาน ทั้งกรณีฝุ่น หรือคุณภาพอากาศด้านอื่นๆ ทางโรงไฟฟ้าจะต้องหยุดดำเนินการทันที ซึ่งการตรวจวัดนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง

         อย่างไรก็ตาม ควันจากปล่องโรงไฟฟ้ามีทั้งความร้อนและความชื้น เมื่อกระทบกับความเย็นจึงกลั่นตัวเป็นละอองน้ำเล็กๆ ซึ่งอาจจะเห็นเป็นหมอกขาวทึบในช่วงเช้าๆ หรือฝนตก และอาจเป็นสีเทา หรือดำในช่วงเย็น หรือกลางคืน แต่ไม่มีอันตราย ดังนั้นในเวลากลางวันที่มีอากาศแห้ง เรามองไม่เห็นหมอกควันจากปล่องโรงไฟฟ้า

         สรุปได้ว่า ควันที่เห็นตอนกลางคืน หรือกลางวัน มีลักษณะเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันตรงที่สภาวะของแสง และความชื้นในอากาศที่แตกต่างกัน โดยอาจจะเป็นได้ทั้งไอน้ำจากหอหล่อเย็น หรือจากปล่องโรงไฟฟ้า โดยทั้ง 2 กรณี ได้มีการบำบัดของเสียก่อนปล่อยออกจากโรงไฟฟ้า รวมทั้งมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณ และในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า ทำให้มั่นใจได้ว่า คุณภาพอากาศโดยรอบโรงไฟฟ้าจะปลอดภัยสำหรับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม