random-csr-img00.jpg

20160203 c01 06

         โครงการแว่นแก้ว แถลงผลการดำเนินงาน ปี 2557-2558 สามารถออกหน่วยได้ทั้งหมด 117 ครั้ง ให้บริการผู้มีปัญหาสายตาทั่วประเทศได้กว่า 69,000 คน ภายใต้ “โครงการแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และเชิญชวนประชาชน และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ร่วมบริจาคสมทบทุน

20160203 c01 02

         นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการแว่นแก้ว เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการตลอดปี 2557-2558 และวางแผนการดำเนินโครงการต่อในปี 2559 โดยมี นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายกิจการสังคม แพทย์หญิงสายจินต์ อิสีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ผู้ดูแลโครงการแว่นแก้ว นายนายวิรัช ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม VIP2 ภัตตาคารสวนกุหลาบ ถ.พระราม 5 จ.นนทบุรี

         นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รวค. กล่าวว่า เนื่องในปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558 ทาง กฟผ. จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด จัดทำ “โครงการแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ขึ้น เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสานต่อพระราชดำริของพระองค์ท่าน ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มีปัญหาทางสายตาทั่วประเทศ โดยโครงการแว่นแก้ว ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางสายตาแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพิ่มอีก 60,000 คน ภายในปี 2557-2558 จากเดิมที่ได้ให้บริการมาแล้วถึง 200,000 คน ภายใน 10 ปี ซึ่งผลการดำเนินการในปี 2557-2558 นั้น โครงการฯ สามารถดำเนินการได้เกินเป้าหมาย โดยสามารถมอบแว่นตาให้แก่ผู้ใช้บริการถึง 69,751 คน

20160203 c01 11

vankeaw2

         ในปี 2557-2558 ทางโครงการแว่นแก้วได้ออกหน่วยทั้งหมด 117 ครั้ง นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์หาทุนทรัพย์เข้ามาสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การออกรายการโทรทัศน์ต่างๆ โดยสามารถหาทุนทรัพย์ได้ทั้งสิ้น 12,455,133 บาท แต่ทางโครงการฯ ต้องใช้เงินในการออกหน่วยในแต่ละปี ประมาณ 15 ล้านบาท เท่ากับว่ายังหาทุนทรัพย์ได้ไม่ถึงเป้าหมาย แต่สามารถออกหน่วยช่วยเหลือได้ถึง 69,751 คน เนื่องจากยังมีจำนวนแว่นคงเหลือจากปีก่อน และราคาแว่นที่ตั้งไว้ อันละ 250 บาท สามารถจัดหาได้ในราคาที่ต่ำกว่า แต่อย่างไรก็ตามทางโครงการฯ ยังจำเป็นต้องหา ทุนทรัพย์เพื่อออกหน่วยบริการได้อย่างเพียงพอ เพื่อมอบความสุขให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางสายตาทั่วประเทศ

Vankeaw3

20160203 c01 08

         ทั้งนี้ อยากเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโลกทัศน์ทางสายตาให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสายตาทั่วประเทศ โดยสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี “เงินบริจาคโครงการแว่นแก้ว” เลขที่บัญชี 734-0-19152-6 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         สำหรับการออกหน่วยของโครงการแว่นแก้วในปี 2559 นี้ คาดว่าจะสามารถออกหน่วยได้ทั้งหมด 24 ครั้ง หรือเดือนละ 2 ครั้ง และตั้งเป้าไว้ว่าจะให้บริการกับประชาชนผู้มีปัญหาทางสายตาทั่วประเทศ กว่า 14,000 คน โดยจะจัดกิจกรรมรณรงค์หาทุนทรัพย์ในรูปแบบกองผ้าป่าเพิ่มเติมอีกด้วย

vankeaw5

20160203 c01 09