นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชี้แจงค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ในรายการบ่ายนี้?? มีคำตอบ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

20160205 P01 02

20160205 P01 03

20160205 P01 04

20160205 P01 05

20160205 P01 06

20160205 P01 07