random-csr-img03.jpg

          รวค. เป็นประธานพิธีทำบุญวันคล้าย “วันสถาปนาโรงเรียนสันติสุขครบรอบ 22 ปี” และเปิดป้ายเรือนพยาบาล “กฟผ. เกื้อการุณย์” ที่โรงเรียนสันติสุข จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นสถานที่พยาบาลเบื้องต้น และเป็นที่พักฟื้นนักเรียนที่ป่วย

20160217 c01 01

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) เป็นประธานงานทำบุญเนื่องในวันคล้าย “วันสถาปนาโรงเรียนสันติสุข” ต.แม่วาง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ครบรอบ 22 ปี และพิธีเปิดป้ายอาคารเรือนพยาบาลชื่อว่า “กฟผ. เกื้อการุณย์” โดยมี นายวิบูลย์ศักดิ์ อุสาหะนันท์ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) และนายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสำนักงานเชียงใหม่ 2 ร่วมคณะ และนายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข กล่าวต้อนรับคณะฯ มีพิธีสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และประธานสงฆ์เจิมป้ายเรือนพยาบาลฯ ต่อจากนั้น รวค. และคณะฯ ร่วมเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรือนพยาบาลฯ และมีกิจกรรมมอบผ้าห่มของ กฟผ. จำนวน 200 ผืน ให้กับนักเรียนที่ประสบภัยหนาวด้วย

20160217 c01 02

         เรือนพยาบาล “กฟผ. เกื้อการุณย์” มีขนาดตัวอาคารกว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร รวมพื้นที่ 84 ตารางเมตร ได้เงินก่อสร้างมาจากเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีจาก กฟผ. และคณะลูกศิษย์ รวมทั้งชาวบ้าน โดยมี นายไกรสีห์ กรรณสูตอดีตผู้ว่าการ กฟผ. และ นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี (รวค.) มาเป็นประธานทอดผ้าป่าฯ ที่สำนักปฎิบัติธรรมรตนสุวรรณ ต.แม่วาง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เนื่องจากพระอาจารย์ประสาท ปสาโท ได้เห็นความสำคัญของการสร้างเรือนพยาบาลเพื่อเป็นสถานที่พยาบาลเบื้องต้น และเป็นที่พักฟื้นนักเรียนที่ป่วย จึงได้เข้ามาช่วยเหลือ และดำเนินการจัดทำผ้าป่าการกุศลเพื่อหาทุนทรัพย์สร้างเรือนพยาบาล ณ ที่พักสงฆ์รตนสุวรรณ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ และได้เมตตามอบเงินให้กับโรงเรียนสันติสุข จำนวน 359,294.68 บาท ในการสร้างเรือนพยาบาล และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน 20 คน รวมจำนวน 20,000 บาท จากความเมตตาของที่พักสงฆ์รตนสุวรรณ โดยพระอาจารย์ประสาท ปสาโท จึงได้มีทุนการก่อสร้างเรือนพยาบาล แห่งนี้ งบประมาณจาก ผ้าป่าการกุศลเพื่อจัดหาทุนทรัพย์สร้างเรือนพยาบาล จำนวน 359,294.68 บาท งบประมาณจากสถานศึกษา 61,852.32 บาท รวมงบประมาณ 421,147 บาท

         เรือนพยาบาลหลังนี้ นอกจากนักเรียนของโรงเรียนสันติสุขจะได้ใช้ประโยชน์พักฟื้นจากการเจ็บป่วยและได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนชาวบ้านที่อยู่ชุมชนใกล้เคียงสามารถมาใช้บริการยามเจ็บป่วยไข้ได้ด้วย ซึ่งแขกผู้ร่วมงานที่ทางโรงเรียนฯ เชิญมาในครั้งนี้มีนายก อบต. ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ได้รับทราบทั่วกัน

20160217 c01 03

         นอกจากนี้ ช่วงบ่ายมีกิจกรรม “กลุ่มโลกสวยด้วยเพลง” ซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมดนตรีจิตอาสาที่ตั้งขึ้นโดยคณะผู้ปฏิบัติงาน อปน. ในพื้นที่ฐานปฏิบัติงานเชียงใหม่มี นายศรากร นทีนันท์ ช่างระดับ 8 สังกัด ส่วนกลาง อปน. (สำนักงานเชียงใหม่ 2) เป็นหัวหน้ากลุ่ม ได้เล่นดนตรีและทำกิจกรรมจิตอาสาขับกล่อมเสียงเพลงให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขาประมาณร้อยละ 90 ที่ด้อยโอกาส และทางโรงเรียนต้องรับภาระเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็กเหล่านี้ ได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมมีกิจกรรมสร้างสรรค์และด้านสันทนาการสร้างความสนุกสนานและความบันเทิงให้แก่เด็กนักเรียนได้เป็นอย่างมาก และกระตุ้นให้เด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรม มีการประกวดเล่นดนตรี มีรางวัลแจกเด็กๆที่ร่วมแสดงออก นอกจากนั้นแล้วในระหว่างการทำกิจกรรมฯ ได้มีการสอดแทรกสื่อสารถึงภารกิจ กฟผ. การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และฝากช่วยดูแลรักษาสายส่ง ซึ่งเป็นสมบัติของชาติ รวมทั้งการถาม-ตอบ แจกรางวัล ให้กับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 จำนวน 236 คน รวมทั้งคณะครู 35 คนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้