006.jpg

         ฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร How to be a good inventor โดยเชิญ มิสเตอร์ฮง ซองโม ประธานองค์กรพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แห่งเอเชีย เป็นวิทยากรให้ความรู้

20160217 m01 01

         เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 กฟผ. โดยฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “How to be a good inventor” เน้นการฝึกวิธีคิดที่แปลกใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่เส้นทางแห่งนักประดิษฐ์ ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเชิญ Mr.Hong, Soung-Mo Dean Korea Invention Academy และประธานในองค์กรพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แห่งเอเชีย เป็นวิทยากรในการบรรยาย และได้รับเกียรติจาก ดร.ไพบูลย์ ปีตะเสน ผู้อำนวยการโครงการสอนภาษาเอเชียตะวันออกศึกษา เป็นวิทยากรแปลภาษาระหว่างการอบรม โดยมี ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สมัครเข้าร่วมการอบรม 27 คน

         การอบรมจะเน้นเรื่องวิธีคิด และการสอนที่แปลกใหม่ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเส้นทางสู่การเป็นนักประดิษฐ์ บรรยากาศในการอบรมมีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำกลับไปเป็นไอเดียต่อยอดกับสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ต่อไป โดยผู้เข้าอบรม ยังได้ลงมือทำสิ่งประดิษฐ์จากอุปกรณ์ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีที่อยู่รอบตัว ให้เป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ ง่ายต่อการใช้ นอกจากนี้ วิทยากรยังได้มอบรางวัลพิเศษ เหรียญจากสมาคมนักประดิษฐ์ 2 รางวัล ให้กับผู้อบรมที่มีไอเดียแปลกใหม่ ฉีกกรอบไปจากเดิมอีกด้วย