023.jpg

          กฟผ. ชี้แจงคณะกรรมการมัสยิดกลาง จ.ปัตตานี และชมรมโต๊ะอิหม่ามอำเภอเทพา ทำความเข้าใจและยืนยันไม่มีการเคลื่อนย้ายกุโบร์ใน ต.ปากบาง จ.สงขลา พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา ด้านชุมชนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินการของ กฟผ. พร้อมแนะให้ กฟผ. เข้าถึงชุมชนและให้ข้อมูลเพื่อให้เข้าใจถึงหลักการและเหตุผล รวมถึงเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้กับโรงไฟฟ้าเทพาอย่างชัดเจน

20160229 M02 04

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายเจริญ ศรีสุรักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา นายธรรมยุทธ สุทธิวิชา ที่ปรึกษาโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา พร้อมทั้งคณะทำงาน กฟผ. ร่วมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา กับทางคณะกรรมการมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและชมรมโต๊ะอิหม่าม อำเภอเทพา ณ ศูนย์ประสานงานมัคคุเทศก์พลังงานโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา จ.สงขลา

20160229 M02 01

          นายวีระชัย ยอดเพชร หก-ตท. ได้ชี้แจงพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจต่อคณะกรรมการมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ในประเด็นที่จะมีการเคลื่อนย้ายมัสยิดและกุโบร์ในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง จ.สงขลา ซึ่งในพื้นที่สำรวจโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา ว่าไม่เป็นเรื่องจริง โดยยืนยันว่าไม่มีนโยบายย้ายศาสนสถานที่สำคัญทางศาสนาโดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นการขัดต่อหลักศาสนาอิสลามซึ่งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะกรรมการกลางอิสลามทั้ง 5 จังหวัดได้แก่ จ.สงขลา จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส และ จ.สตูล ได้รับฟังการชี้แจงและมีความเข้าใจตรงกันในประเด็นตรงนี้กันแล้ว กฟผ. มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะอนุรักษ์ศาสนสถานที่สำคัญเหล่านี้ไว้ ทั้งกุโบร์ (สุสาน) และมัสยิด และจะเข้าไปปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นรวมทั้งคงไว้เป็นสถานที่สำคัญควบคู่กับโรงไฟฟ้าเทพาที่อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างมีสันติสุข พร้อมทั้งได้นำเสนอโครงการโรงไฟฟ้าเทพาและได้กล่าวถึงหลักการและเหตุผลที่มาที่ไปรวมทั้งเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้กับโรงไฟฟ้าเทพาอีกด้วย

20160229 M02 02

          นายรอยะ หวันโซ๊ะ อิหม่ามมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี ได้ให้ความเห็นว่า “สำหรับโรงไฟฟ้าเทพาถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะสร้างความเจริญ สร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ชาวอำเภอเทพาจะต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจ ว่าความจริงและข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ถ้าหากโครงการนี้เกิดขึ้น พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าทาง กฟผ จะไม่มีการโยกย้ายมัสยิดและกุโบร์ออกจากพื้นที่ หมู่ 4 บ้านคลองประดู่ และ กฟผ. จะสามารถควบคุมมลพิษต่างๆที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างแน่นอน”

20160229 M02 03

          ร.อ.อดุลย์ ปะสู คณะกรรมการมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและหัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์โรงเรียนการเมืองสันติสุขค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จากการที่ได้รับฟังการนำเสนอโครงการโรงไฟฟ้าเทพาก็ได้เห็นถึงความชัดเจนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านและยังสร้างความเจริญให้กับชุมชนถือว่าเป็นความโชคดีของชาวเทพา พร้อมทั้งฝากให้ทาง กฟผ. เข้าถึงกลุ่มชาวบ้านและให้ข้อมูลเหล่านี้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลรวมทั้งเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้กับโรงไฟฟ้าเทพาอย่างชัดเจน