003.jpg

20160315_Peak

          กฟผ. เผยสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าสูงสุดปี 2559 คาดอยู่ที่ 28,500-29,000 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 4.1 น่าจะอยู่ช่วงเดือนมี.ค-เดือนพ.ค.นี้ สาเหตุสำคัญจากอากาศร้อนและแล้งจัด สถิติการใช้ไฟฟ้าเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่ทำลายการใช้ไฟฟ้าสูงสุดปี 2558

20160314 M01 01

          นายเริงชัย คงทอง ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประเทศปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ประจำวันมีสถิติเพิ่มสูงขึ้นตามสภาพอากาศและอุณหภูมิที่สูงขึ้นเช่นกัน คาดการณ์ว่า Peak ในปี 2559น่าจะอยู่ที่ 28,500-29,000 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 4.1 โดยคาดจะอยู่ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคมนี้ “สถิติ Peak ปี 2558 อยู่ที่ 27,345.8 เมกะวัตต์ อุณหภูมิ 36.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 14.02 น. เชื่อว่า Peak น่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากอากาศร้อนและแล้งจัด”

20160314 M01 02

          อย่างไรก็ตาม กฟผ. ได้เตรียมพร้อมกำลังผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิงเพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้า กล่าวคือปี 2559 นี้มีโรงไฟฟ้าที่เข้ามาใหม่ที่สามารถเดินเครื่องในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คือ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 และโรงไฟฟ้าหงสา ชุดที่ 3 มีการสำรองน้ำมันเตาที่โรงไฟฟ้าราชบุรีมากกว่าปกติอีก 20-50 ล้านลิตร นอกจากนี้ยังได้บริหารจัดการนำน้ำที่ฝากไว้ที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวปีที่แล้วมาผลิตไฟฟ้าในหน้าร้อนปีนี้ และ กฟผ.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดไฟฟ้าอีกทางหนึ่งด้วย โดยใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด