009.jpg

          กฟผ. เตือนประชาชน อย่าเชื่อมิจฉาชีพอ้างช่วยให้เข้าทำงานได้ หากพบผู้กระทำผิดพร้อมดำเนินการตามกฎหมาย ยืนยัน กฟผ. เปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุกคนอย่างเสมอภาค มุ่งรับคนเก่ง คนดี มีจิตอาสา เข้าร่วมงาน

20160507 p01 01

    นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ กฟผ. www.egat.co.th และได้ให้ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียน โดย กฟผ. จะเรียกสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนเรียงตามลำดับคะแนน ซึ่งผู้สมัครสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเรียกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบการรับสมัครงานทางเว็บไซต์ กฟผ. www.egat.co.th ได้ทางเดียวเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา และในการสอบสัมภาษณ์ กฟผ. จะดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการแยกตามตำแหน่งงานหรือคุณวุฒิสาขาวิชาที่สมัคร ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ กฟผ. กำหนด ทั้งนี้ การสรรหาบุคคลภายนอกของ กฟผ. ได้ทำอย่างเป็นกระบวนการ มีระบบ เป็นขั้นเป็นตอน มีความโปร่งใส มีการควบคุมและตรวจสอบที่เข้มงวด มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกคนที่มีความประสงค์จะเข้าทำงานกับ กฟผ. ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคล หรือเอกสารใดๆ ที่แอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้ท่านหรือลูกหลานของท่านเข้าทำงาน กฟผ. ได้ หากผู้ใดประสบปัญหานี้โปรดแจ้ง โทร. 0 2436 4387-8, 0 2436 5311 หรือ Call Center กฟผ. 1416 และ กฟผ. จะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างดังกล่าวอย่างถึงที่สุดต่อไป

    “ในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรของ กฟผ. จะมีการประสานและติดต่อกับผู้สมัครทุกรายผ่านทางระบบการรับสมัครงานทางเว็บไซต์ กฟผ. www.egat.co.th โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ กฟผ. เท่านั้น และไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทั้งสิ้น ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประสงค์ที่จะเข้าทำงานกับ กฟผ. โปรดอย่าได้หลงเชื่อคำแอบอ้างหรือคำโฆษณาใดๆ โปรดระมัดระวังพวกมิจฉาชีพที่จะหลอกลวงแสวงหาผลประโยชน์จากการเปิดสอบเข้าทำงานกับ กฟผ. และขอเรียนว่า กฟผ. เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมงานกับ กฟผ. โดยยึดหลักรับคนเก่ง คนดี และมีจิตอาสา เข้ามาขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน” นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ กล่าวย้ำ