ความต้องการไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าที่มากถึง ร้อยละ 70 ประกอบกับความจำเป็นที่จะเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ โรงไฟฟ้าหลักในพื้นที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะรองรับกับเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

20160713 A01 01

          โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่และเทพา ของ กฟผ. เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตั้งแต่การออกแบบโรงไฟฟ้า ใช้หม้อไอน้ำ และระบบเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ แบบ Ultra Super Critical ทำให้ลดการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ ถึงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบบเดิม

        ในปัจจุบันโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สร้างขึ้นใหม่ทั่วโลก ส่วนใหญ่ได้ใช้เทคโนโลยี Ultra Super Critical ในภูมิภาคเอเชียเอง โรงไฟฟ้าถ่านหินทาจิบานาวัน ประเทศญี่ปุ่น และโรงไฟฟ้าถ่านหินทันจุงบิน ประเทศมาเลเซีย ต่างก็ใช้เทคโนโลยีนี้

        กระบวนการของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด เริ่มต้นตั้งแต่ การขนส่งถ่านหินคุณภาพดีโดยเรือบรรทุกระบบปิด ขนาดประมาณ 10,000 - 13,000 ตัน ใช้เส้นทางเดินเรือที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

          ที่ท่าเทียบเรือ สกรูดูดถ่านหิน สายพานลำเลียงสู่อาคารเก็บถ่านหินและสายพานสู่โรงไฟฟ้า ถูกออกแบบให้เป็นสายพานลำเลียงระบบปิด ป้องกันการตกหล่นและฟุ้งกระจายของถ่านหิน

          สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเทพา สะพานนี้จะถูกยกระดับขึ้นในบางส่วน เพื่อให้เรือประมงของชาวบ้านสามารถลอดผ่านไปได้

          ส่วนที่โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่ สายพานลำเลียงจะถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ ลอดผ่านคลองและป่าชายเลนในบางส่วน เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ

         โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยี Ultra Super Critical มีเทคโนโลยีกำจัดของเสียและควบคุมคุณภาพอากาศ ได้แก่ การกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนหรือ NOX ด้วยเทคโนโลยี SCR ซึ่งใช้แอมโมเนียทำปฎิกริยากับก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ให้เปลี่ยนสภาพเป็นก๊าซไนโตรเจนและน้ำ

          การดักจับไอปรอท ด้วยเทคโนโลยี ACI ด้วยถ่านกัมมันต์ที่มีรูพรุน ทำให้สามารถดักจับไอปรอทได้มากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งดีกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด

          การดักจับฝุ่นละอองด้วยหลักการไฟฟ้าสถิตย์ และสุดท้ายคือกระบวนการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยที่โครงการเทพาจะใช้น้ำทะเลที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง ฉีดพ่น ทำปฏิกิริยากับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ให้กลับมามีสถานะที่เป็นกลาง

          สำหรับโครงการที่กระบี่ จะเลือกใช้หินปูนมาทำปฏิกริยา ในการดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยมีวัตถุพลอยได้ คือ ยิปซั่ม

      เมื่อรวมตั้งแต่การเลือกใช้ถ่านหินที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน ทำให้โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดของ กฟผ. ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่ดีกว่าค่ามาตรฐานที่ถูกกำหนดโดยองค์การอนามัยโลก

        ในส่วนของวัตถุพลอยได้จากการผลิต เช่นเถ้าหนัก และเถ้าลอย จะถูกไปจัดเก็บในบ่อพักที่ออกแบบเป็นการเฉพาะ มีการปูพื้นป้องกันการซึมสู่พื้นดิน และปลูกต้นไม้ล้อมรอบเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย วัตถุพลอยได้เหล่านี้ ยังสามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุอื่นๆได้ ไม่ว่าจะเป็น ปูนซีเมนต์ คอนกรีต และ เซรามิค

       การคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ กฟผ. เลือกใช้เทคโนโลยี Ultra supercritical ที่ได้รับการยอมรับในประเทศพัฒนาแล้วและมีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเดิม มาใช้กับโรงไฟฟ้าใหม่ ในขณะเดียวกัน โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด ก็ยังเป็นการตอบโจทย์ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า กระจายความเสี่ยง การใช้เชื้อเพลิงในระยะยาว และที่สำคัญ ยังเป็นส่วนที่ช่วยให้ค่าไฟฟ้าของประเทศไทย อยู่ในระดับที่ มีศักยภาพแข่งขันทางเศรษฐกิจได้