กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับจังหวัดลำปาง แถลงข่าวงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559 พร้อมรับนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะเข้าร่วมแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคมนี้

csr 20160730 1

    เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดแถลงข่าวการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธาน คณะกรรมการอำนวยการ นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นายสมคิด พงษ์ชวนะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 ในฐานะประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้ และนายวีระ ธีระวงศ์สกุล วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะประธานฝ่ายเทคนิคการกีฬาและการจัดการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าวถึงความพร้อมการจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียน แม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

csr 20160730 2

    นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ กล่าวถึงงานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ประจำปี 2559 ว่า จังหวัดลำปาง ได้ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ มาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่ง อ.แม่เมาะ เป็นอีกอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง เช่น ผาหอบ สวนพฤกษชาติและทุ่งบัวตอง รวมถึงงานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนทำให้ทัศนียภาพของ อ.แม่เมาะ เต็มไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ ประกอบกับเส้นทางวิ่งที่เป็นเนินเขาสูงต่ำมีความสวยงามและแฝงไปด้วยความท้าทาย อีกทั้งยังเป็นการจัดการแข่งขันวิ่งที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดลำปางและภาคเหนือ งานวิ่งที่แม่เมาะจึงได้รับความนิยมจากนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในปี 2559 นี้ งานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 25 แล้ว ที่ผ่านมาได้จัดงานอย่างสมพระเกียรติและยิ่งใหญ่ทุกปี ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เป็นแรงขับเคลื่อน ขณะนี้คณะกรรมการฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านเป็นอย่างดี เพื่อให้การแข่งขันเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน เป็นงานที่ทรงเกียรติและเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปาง

csr 20160730 3

    นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า งานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ผู้ชนะเลิศฮาล์ฟมาราธอนจะได้รับถ้วยพระราชทานใบจำลองและรับถ้วยพระราชทานใบจริง เมื่อชนะเลิศต่อเนื่องกัน 3 ปีซ้อน ในการแข่งขันปี 2558 ฮาล์ฟมาราธอนประเภทประชาชนทั่วไป (Overall) ชาย คุณบุญถึง ศรีสังข์ นักวิ่งทีมชาติไทย ชนะเลิศ 3 ปีซ้อน จึงได้รับสิทธิ์ครอบครองถ้วยพระราชทานใบจริง ดังนั้นการแข่งขันปี 2559 นี้ จึงเป็นการเริ่มนับ 1 ใหม่ อีกหนึ่งวัตถุประสงค์หลักของงานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน คือนำรายได้จากการดำเนินงานมอบให้กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปางเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชน รวมทั้งจัดสรรเป็นทุนสำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง ที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จัดสรรให้ส่วนราชการของจังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ สถานศึกษา โรงพยาบาล ชมรมวิ่ง กฟผ.แม่เมาะ และชมรมสื่อมวลชนลำปาง

    นอกจากการแข่งขันวิ่งแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ เวทีการแสดงของเยาวชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะและการจับจ่ายซื้อเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬาคุณภาพดี ราคาประหยัด และสินค้าโอทอปขึ้นชื่อของ อ.แม่เมาะ และจังหวัดลำปาง กว่า 100ร้าน และมีดารามาร่วมสร้างสีสัน 2 ท่าน ได้แก่ “โฟน” ญานิกา ทองประยูร จากภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก และตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 - 4 และผลงานละคร เช่น บ่วงบาป, นางชฎา และเสน่หาสัญญาแค้น และ “บอส” จักรพันธ์ วงศ์คณิต จากละครเรื่อง ศีล5 คนกล้าท้าอธรรม, บ่วงบาป และเลือดตัดเลือด ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กฟผ.แม่เมาะhttp://maemoh.egat.co.th/public/ และ Facebook Fanpage “กฟผ.แม่เมาะ”