กฟผ. แจง กรณีข่าวชุมชนทับสะแกยื่นหนังสือสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ ย้ำเป็นเพียงแนวคิดของผู้นำชุมชน ซึ่งภาครัฐ และ กฟผ. ยังมิได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ปัจจุบันพื้นที่ทับสะแกได้เดินหน้าโครงการวิจัยพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น ชี้การดำเนินงานของชุมชน สะท้อนความเชื่อมั่นในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า และต้องการเห็นความเจริญของท้องถิ่น

20160907 P01 11

    วันนี้ (7 กันยายน 2559) นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวหลังจากทราบข่าวจากสื่อมวลชน เรื่องที่มีผู้นำชุมชน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยื่นหนังสือให้กับกระทรวงพลังงาน เพื่อสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดในพื้นที่ ว่า กฟผ. ขอขอบคุณผู้นำชุมชนทับสะแกที่แสดงออกถึงการสนับสนุน และเชื่อมั่นในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมทั้ง เห็นความสำคัญในเรื่องของพลังงาน และต้องการให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม กฟผ. ขอยืนยันว่า ขณะนี้ภาครัฐและ กฟผ. ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ทับสะแก เนื่องจากยังมีบันทึกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในอดีต มิให้มีการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ทับสะแก มีเพียงแต่การดำเนินโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

    โฆษก กฟผ. เปิดเผยด้วยว่า ปัจจุบันพื้นที่ทับสะแก กฟผ. ได้พัฒนาโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทับสะแก ซึ่งประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิต 5 เมกะวัตต์ เข้าระบบจำหน่ายแล้ว ส่วนโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ ขนาดกำลังผลิต 500 กิโลวัตต์ และงานวิจัยการผลิตไฟฟ้ากังหันลมแกนนอน ขนาด 250 กิโลวัตต์ และอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานโรงไฟฟ้า มีความคืบหน้าไปมาก ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลพลังงาน เน้นการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด ควบคู่กับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้โรงไฟฟ้าถ่านหิน นอกจากสร้างความเสถียรให้กับระบบไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยทำให้ค่าไฟฟ้ามีราคาไม่สูง ไม่เป็นภาระกับประชาชน และเป็นราคาที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้