random-csr-img05.jpg

20161111 C01 01

    วานนี้ (10 พ.ย.59) นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. ร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศในโครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี 2559 “77 ต้นแบบคนดี สู่ 65 ล้านคนดีทั่วไทย” ซึ่งจัดโดย บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กฟผ. ผู้สนับสนุนหลัก พร้อมด้วยองค์กรผู้ร่วมเชิดชูคนดีทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

20161111 C01 05

    นอกจากนี้ “นายพุธ ทองลา” ราษฎรจังหวัดมหาสารคาม ผู้นำชีววิถีสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เครือข่ายโครงการชีววิถี กฟผ. ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล “บุคคลต้นแบบชีววิถี” ในโครงการดังกล่าวด้วย

20161111 C01 04

    สำหรับโครงการแทนคุณแผ่นดิน ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดินต่อไป โดยตั้งแต่ริเริ่มโครงการฯ ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน มีบุคคลผู้ทำความดี ได้รับรางวัลเกียรติยศ “แทนคุณแผ่นดิน” แล้วรวม 593 คน