20171019-CSR01-01

          19 ตุลาคม 2560 นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายวรพจน์ อินทร์ทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง นายไวยวิทย์ สุขมาก ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง ร่วมส่งมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่มและยารักษาโรค จำนวน 704ชุด เพื่อเดินทางไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 1-5 ตำบลบางบาล หมู่ที่ 1, 5ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kV. อยุธยา 1 - อ่างทอง 2 ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

.

20171019-CSR01-02