035.jpg

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทพา จ.สงขลา ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,200 ชุด และสนับสนุนเครื่องจักรและยานพาหนะ อาทิ รถบรรทุกติดตั้งเครนและเรือท้องแบน เพื่อเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและขนส่งประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้แล้วยังได้มอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุดในเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.เมือง จ.ยะลา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และ อ.เมือง จ.ปัตตานี

          ทั้งนี้ กฟผ. ได้ระดมทีมงานเพื่อติดตามสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

20171130 PRE01 01

20171130 PRE01 02

20171130 PRE01 03

20171130 PRE01 04

20171130 PRE01 05

20171130 PRE01 06

20171130 PRE01 07

20171130 PRE01 08