ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คว้ารางวัล Silver Prize ในงานประกาศผลรางวัล KANO Quality Award 2015 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ตอบสนองนโยบายงานคุณภาพ สามารถนำประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ขยายผลปรับปรุงระบบการบริหารจัดการคุณภาพ มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

20150409-M01-01

          นายทรงเกียรติ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะทำงานเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และรับรางวัล Sliver Prizeในงานประกาศผลรางวัล KANO Quality Award 2015 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.) โดยมี Prof.Dr. Noriaki KANO เป็นผู้ร่วมตัดสิน และเป็นผู้มอบรางวัล โอกาสนี้นายธนา พุฒรังษี รองผู้ว่าการอาวุโส รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนายไวยวิทย์ สุขมาก ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558

          รางวัล KANO Quality Award 2015 ในครั้งนี้มีบริษัทและองค์กร เข้านำเสนอในรอบชิงชนะเลิศจำนวน 4 องค์กร คือ กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ซึ่งได้รับรางวัล Silver Prize, บริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียม จำกัด ได้รับรางวัล Bronze Prize, บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ได้รับรางวัล Silver Prize และบริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) ได้รับรางวัล Golden Prize

          การยื่นขอรับรางวัล KANO Quality Award เป็นนโยบายหนึ่งของผู้บริหารระดับสูงของสายงาน คือ รองผู้ว่าการระบบส่ง ที่ต้องการประเมินผลระบบการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ของหน่วยงาน โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ เป็นหน่วยงานนำร่องในการยื่นขอรับรางวัลนี้ การได้รับรางวัลจะเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของหน่วยงานเป็นอย่างมาก และสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ การได้รับการชี้แนะจากทีม ส.ส.ท. ตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการฯ ที่จะสามารถนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไปขยายผลปรับปรุงระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสายงานให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายที่ รองผู้ว่าการระบบส่งได้ประกาศไว้

          ในการนี้ นายธนา พุฒรังษี รองผู้ว่าการอาวุโส รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มให้ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือขอเข้ารับรางวัล KANO Quality Award ดังกล่าวได้ร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดี ที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือได้รับรางวัล Sliver Prize ซึ่งรางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือมุ่งมั่นที่จะบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ตามหลักการของ TQM เพื่อบริหารจัดการภารกิจส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้มีคุณภาพ (Quality) มีความมั่นคงเชื่อถือได้ (Reliability) และมีเสถียรภาพ (Stability) เพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพ ที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีส่วนร่วม เช่น 5ส, QCC Kaizen, Research and Development มาดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization; HPO) ต่อไป