กลุ่มรวมพลังพัฒนา FGD จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คว้ารางวัล QCC ระดับ Golden ประเภท Manufacturing QCC Prize ในเวที Thailand Quality Prize 2015 โดยเป็นกลุ่มได้คะแนนสูงสุดในประเภท ด้าน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ขึ้นเวทีนำเสนอภาพรวมการบริหารงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และแนวทางการสนับสนุนการทำกิจกรรมพัฒนางานคุณภาพ

20150417-M01-01

          สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) จัดพิธีมอบรางวัลในงานประกาศผลรางวัล “Thailand Quality Prize 2015” เมื่อวันที่ 1 - 3 เมษายน 2558 ซึ่งในปีนี้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ. รับรางวัล QCC ระดับ Golden ในประเภท Manufacturing QCC Prize โดย นายธีระศักดิ์ ญาณะ วิศวกรระดับ 9 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนรับมอบโล่เกียรติคุณจาก นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้นายธนา พุฒรังษี รองผู้ว่าการอาวุโสปฏิบัติงานบริษัทในเครือ ได้ให้เกียรติมาร่วมให้กำลังใจกับกลุ่ม“รวมพลังพัฒนา FGD” ด้วย

          สำหรับนายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสมาชิกกลุ่ม “รวมพลังพัฒนา FGD” สังกัดกองปฏิบัติการระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานและงานประกาศผลรางวัล “Thailand Quality Prize 2015” ทั้งนี้ ชฟฟ2. ได้ขึ้นเวทีนำเสนอภาพรวมการบริหารงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะและแนวทางการสนับสนุน การทำกิจกรรมพัฒนางานคุณภาพซึ่งในปีนี้กลุ่ม “รวมพลังพัฒนา FGD” เข้ารอบชิงชนะเลิศนำเสนอผลงานประเภท Manufacturing QCC Prize ในหัวข้อ “ลดการหยุดทำงานของ Bocket Elevator โม่ FGD Unit8 จากสาเหตุ Speed low ขณะลำเลียงหินปูนขึ้น Silo” และได้รับรางวัลระดับ Golden โดยเป็นกลุ่มที่ได้รับคะแนนสูงสุด ในประเภท Manufacturing QCC Prize ซึ่งในปีนี้ไม่มีกลุ่มใดได้รับรางวัลระดับ Diamond จากกลุ่มที่นำเสนอผลงานจากองค์กรชั้นนำของประเทศรวม 52 กลุ่ม

          นายวิชาญ นักฆ้อง ช่างระดับ 8 สังกัดแผนกเดินเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 4 กองปฏิบัติการระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มฯ กล่าวว่า ตนและสมาชิกกลุ่มรวมพลังพัฒนา FGD ดีใจและภูมิใจมากที่สามารถคว้ารางวัลระดับ Golden นำชื่อเสียงมาสู่ กฟผ. ได้ แม้ในวันนี้กลุ่มฯ จะไม่ได้รับรางวัล Diamond แต่ก็สามารถทำคะแนนเป็นที่หนึ่งในประเภท Manufacturing QCC Prize ทั้งนี้อยากให้กำลังใจทุกกลุ่มที่ตั้งใจทำกิจกรรม QCC ให้มุ่งมั่นพัฒนางานต่อไป จนสามารถก้าวสู่เวทีในระดับประเทศได้ เพราะเมื่อสามารถก้าวขึ้นสู่เวทีใหญ่ได้นั้น ผลตอบรับที่เกิดขึ้นไม่เพียงส่งผลต่อความภูมิใจในตัวเองและสมาชิกกลุ่ม แต่ยังส่งผลต่อการทำงานขององค์กรด้วย หากทุกคนมีความตั้งมั่นที่จะพัฒนางาน เชื่อว่าเราจะสามารถช่วยกันนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำอื่นๆ ของประเทศได้

          นายวิทวัส ปินตาวงค์ ช่างระดับ 3 สังกัดแผนกเดินเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์3 กองปฏิบัติการระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า การได้เข้ามาทำกิจกรรม QCC นี้ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์และสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมานำเสนอแลกเปลี่ยนกับสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่ม รู้สึกโชคดีและดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและสร้างชื่อเสียงให้กับ กฟผ. อีกด้วย”